Taas suojainkaupat selvitykseen: Yli 600 000 euron hankinnat ostopäällikön entisen puolison yritykseltä

Pirkanmaalla toimivan julkisen hankintayhtiön päällikkö järjesteli suojainhankintoja. Lukuisista tarjokkaista yhdeksi myyjäksi valikoitui hänen entisen puolisonsa yritys.
Kotimaa 17.6.2020 12:58
Kuvituskuva © Roni Lehti/Lehtikuva

Koronakriisin keskellä terveydenhuollon yksiköihin on hankittu kiireellä valtavia määriä suojainvälineitä. Niitä on voitu poikkeustilanteessa ostaa suorahankintana ilman kilpailutusta.

Ostoissa on käynyt ilmi myös epäselvyyksiä. Poliisilla on käynnissä esitutkinta kolmesta Huoltovarmuuskeskuksen työntekijästä.

Nyt Pirkanmaalla toimiva julkinen hankintayhtiö selvittää valikoima- ja ostopäällikönsä toimia.

Tuomi Logistiikka on Tampereen kaupungin, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja 19 pirkanmaalaisen kunnan omistama yhtiö, joka järjestää omistajilleen muun muassa hankintapalveluja.

Yhteishankintayhtiö teki maalis- ja huhtikuussa 2020 kahdet isot kaupat lempääläisen Pharma Officen kanssa. Yhteensä 644 800 euron suojavälinetilaukset tehtiin koronaviruksen aiheuttaman tilanteen vuoksi ilman kilpailutusta.

Poikkeukselliseksi kaupat tekee se, että välineet myyneen yhtiön omistaa Tuomi Logistiikassa hankintoja järjestelleen päällikön entinen puoliso.

Hankintayhtiö käynnisti tapahtumista sisäisen selvityksen 17. kesäkuuta, kun se oli saanut tiedon henkilöiden yhteydestä Suomen Kuvalehdeltä.

 

Vuonna 2016 perustettu lempääläisyritys on myynyt muun muassa toimistotarvikkeita etenkin apteekeille. Tammikuussa 2020 yhtiön omistaja vaihtui, kun Mikko Penttilä osti sen. Samalla myös yhtiön nimi muuttui Pharma Officeksi.

Toimitusjohtaja Penttilä kertoo, että yrityksen liiketoiminta muuttui koronan ja yrityskauppojen seurauksena.

”Koronan myötä jouduttiin liiketoimintaa heti yritysoston jälkeen uudelleen kartoittamaan. Siinä vaiheessa tulivat nämä terveydenhuollon tuotteet ja suojavarusteet mukaan.”

Penttilä kertoo ottaneessa suoraan yhteyttä valikoima- ja ostopäällikkönä työskentelevään entiseen puolisoonsa ja lähettäneensä hänelle tarjouksen suojavälineistä.

”Jossain vaiheessa sieltä tuli ostotilaus. Ei siinä mitään sen ihmeellisempää ollut.”

Suorahankintoina tehtyjä kauppoja on kolme. Maaliskuussa tehdyissä kaupoissa Tuomi Logistiikka osti Pharma Officelta kahteen otteeseen 200 000 kappaletta kirurgisia kasvosuojamaskeja. Kumpikin erä maksoi 173 600 euroa.

Kolmannet kaupat tehtiin reilua kuukautta myöhemmin, huhtikuun 30. päivänä. Tuolloin Pharma Office myi 100 000 kappaletta suojaesiliinoja 297 600 eurolla.

Julkisia hankintoja kertyi siis päällikön entisen puolison yhtiölle yhteensä 644 800 eurolla.

Toimitusjohtaja Penttilä pitää summaa merkittävänä. Vuonna 2018 yrityksen liikevaihto oli vajaat 220 000 euroa. Penttilä kertoo tehneensä kauppoja suojavälineistä myös muiden sairaanhoitopiirien kanssa, mutta ei halua nimetä niitä.

 

Tuomi Logistiikan logistiikkajohtaja Antti Sinervo yllättyy kuullessaan, että hankintoja on tehty valikoima- ja ostopäällikön entisen puolison yhtiöltä.

”Minulla ei ole ollut tällaista tietoa.”

Sinervo palaa myöhemmin sähköpostitse asiaan. Hän viestittää, että kukaan Tuomi Logistiikan johdossa ei ollut tietoinen asiasta ennen toimituksen yhteydenottoa.

Hän kertoo, että poikkeustilan aikana Tuomi Logistiikka joutui etsimään uusia toimittajia, kun monet vakiintuneet suojatarvikkeiden myyjät ilmoittivat toimitusongelmista.

Sinervon mukaan päällikön rooli on ollut poikkeustilan aikana ”koordinoida” saapuneita tarjouksia. Yhteydenottoja on tullut päivittäin kymmeniä ja eri reittejä pitkin. Osa potentiaalisista toimittajista on lähestynyt suoraan Tuomi Logistiikan työntekijöitä, ja osa yhteydenotoista on tullut kuntien tai sairaanhoitopiirin kautta.

”Tarjoukset on sen jälkeen analysoitu laajemman koronasuojaintarviketyöryhmän toimesta. Tämän jälkeen on hankinta-asiantuntijan toimesta valmisteltu hankintapäätös toimitusjohtajalle”, Sinervo kirjoittaa.

Lopulta hankintoja on tehty noin ”viideltä, kuudelta toimittajalta kokonaisharkinnan perusteella”. Yksi näistä myyjistä oli siis ostopäällikön entisen puolison yhtiö.

Sinervon mukaan Tuomi Logistiikan eettinen ohjeistuksen mukaan henkilön ei tule osallistua esimerkiksi sellaisten asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon, johon liittyy läheisen yhtiö. Hallintolaissa lähipiiriin luetaan myös entinen puoliso.

”Teimme asiasta nopean selvityksen, jonka perusteella näyttäisi, että [valikoima- ja ostopäällikön] rooli tässä Pharma Officen tapauksessa on ollut esteellinen. Käynnistämme tarkemman sisäisen selvityksen.”

Valikoima- ja ostopäällikkö ei vastannut SK:n haastattelupyyntöihin.

 

Pharma Officen Penttilä sanoo, ettei keskustellut entisen puolisonsa kanssa hänen mahdollisesta jääviydestään.

”Ex-puoliso sattuu olemaan valikoima- ja ostopäällikkönä siellä. Näen ihan relevanttina, että laitan hänelle tarjouksen.”

Penttilä ei halua ottaa kantaa siihen, että Tuomi Logistiikka katsoo hänen entisen puolisonsa olleen esteellinen kauppoja tehdessään.

”Se on heidän asiansa, kuinka he näkevät tilanteen.”