Suvivirsi-kiista: Käveleekö eduskunta apulaisoikeuskanslerin yli?

Perustuslakivaliokunta ratkaisee, mitä koulujen kevätjuhlissa saa laulaa.
Kotimaa 26.3.2014 13:08
© Timo Jaakonaho / Lehtikuva

Perinteisen Suvivirren asema kouluissa on tulossa uudestaan käsittelyyn eduskunnassa vielä tämän kevään aikana.

Kimmokkeena on apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen tuore kannanotto, jossa hän kehotti opetushallitusta tarkistamaan koulujen uskonnollisia juhlia koskevaa ohjeistusta. Suurin kohu nousi tulkinnasta, jonka mukaan Suvivirren laulaminen kevätjuhlissa ei ole sopusoinnussa uskonnonvapauden kanssa.

Kansanedustajien keskuudessa näkemystä on kummeksuttu yleisesti. Eduskunnan oma apulaisoikeusasiamies linjasi vasta muutama kuukausi sitten, ettei Suvivirsi ole uskonnon harjoittamista, vaan sen laulaminen kuuluu suomalaiseen kulttuuriin. Myös perustuslakivaliokunta eli ylin perustuslakia Suomessa tulkitseva taho on ollut jo aikaisemmin tällä kannalla.

Tänään aamupäivällä valiokunta sopi, että asia otetaan esiin oikeuskanslerin eduskunnalle toimittaman vuotta 2012 koskevan kertomuksen yhteydessä. Jos valiokunta päättää siinä yhteydessä pitää voimassa vanhan kantansa, se menee apulaisoikeuskanslerin tulkinnan edelle.