Supo-jahti: ”Katainen oli oikeassa”

Kotimaa 8.9.2010 15:15

Kuva Pekka Sakki LehtikuvaKokoomuksen puheenjohtajaa, valtiovarainministeri Jyrki Kataista puolustetaan hänen Supon entiselle päällikölle antamasta Nato-ripityksestä.

Asian herkkyyden vuoksi puolustusvoimain johdossa työskentelevä upseeri ei halua nimeään julkisuuteen. Samoin Suomen Nato-suurlähettiläs Aapo Pölhö tyytyy vain yhteen kommenttiin.

”Ei minulla muuta kommentoitavaa ole kuin se, että vähän hassu on tuo Naton tiedustelutiedon saamista koskeva keskustelu, kun emmehän me ei-jäseninä mitenkään tiedetä sitä mistä tiedosta jäämme paitsi”, Pölhö hymähtää.

Natossa palvelleella korkea-arvoisella suomalaisella upseerilla on käsitys siitä, missä kulkee sotilasliiton jäsenille ja ei-jäsenille jaettavan tiedustelutiedon raja.

”Katainen oli oikeassa. Natossa on tietenkin selvä raja sen suhteen, mitä tiedustelutietoa jaetaan jäsenille ja muille”, hän sanoo.

Verkkolehti Uuden Suomen mukaan Supossa on meneillään selvitys siitä, miten Supon entisen päällikön, edesmenneen Seppo Nevalan ja kokoomuksen puheenjohtajan Jyrki Kataisen välisen Nato-keskustelun nauha päätyi Nelosen uutisille.

Kataisen ja Supon johdon välinen erimielisyys koski sitä, kuinka hyvä pääsy Suomella on Naton käytössä olevaan tiedusteluaineistoon.

Katainen katsoi, että Suomi ei Naton ulkopuolisena maana saa käyttöönsä kaikkea sitä tietoa, mitä terrorismin vastainen taistelu vaatii.

Natolla ei ole omaa tiedustelua

Suomalaisupseeri toivoo, että täällä ei sotkettaisi Natoa järjestönä ja sen jäsenmaita väärällä tavalla toisiinsa.

”On muistettava, että Natolla ei ole lainkaan omaa tiedusteluorganisaatiota, vaan se toimii jäsenmaiden tiedustelutiedon varassa. Jäsenmaat päättävät itse mikä niiden hallussa oleva tieto on muiden jäsenmaiden ja Naton saatavilla.”

Hän korostaa, että myös Naton kriisinhallintaoperaatioissa sotilasliiton hallussa olevan tiedustelutiedon saaminen on ollut suomalaisille usein ”kovan väännön takana”.

”Se on koskenut Balkanin operaatioita, ja myös ISAFia (Nato-operaatio Afganistanissa).”

Hän muistuttaa, että Naton syksyllä 2001 käynnistämä Active Endeavour -operaatio Välimerellä on Naton ainoa oma terrorisminvastainen operaatio. Siihen Suomi ei ole ottanut osaa.

”On selvää, ettei esimerkiksi tuon operaation piirissä olevaa tiedustelutietoa ei jaeta Suomelle”, upseeri sanoo.

”Naton jäsenet ovat mukana sisäisissä tietoverkoissa, joissa Naton ulkopuoliset maat eivät ole.”

Nato on kuin perhepiiri

Nato on perustettu 4. huhtikuuta 1949. Sotilasjärjestö on kuin perhepiiri.

Natossa on 28 itsenäisesti toimivaa jäsenmaata. Järjestö päättää asioistaan konsensuksella. Jo se merkitsee, että keskeisimmät tiedot jaetaan vain Nato-perheen kesken.

Kumppaneille, kuten Suomelle, varsinkin tiedustelutietoa jaetaan harkinnan mukaan. Eikä harkintaa tee Naton Brysselissä sijaitseva päämaja, vaan jäsenmaat.

Sen vuoksi Suomenkin saama Natoon liittyvä tiedustelutieto perustuu tiedusteluorganisaatioiden kahdenvälisiin suhteisiin sotilasliiton jäsenmaiden kanssa.

Nato uusii strategiansa syksyllä. Järjestön toiminnan perusperiaatteisiin se ei tuo muutosta.

Viisi vuotta sitten oli kehnommin

”Supossa tehdään hyvää työtä ja heillä on sellaisia tarvittavia kahdenvälisiä tiedustelusuhteita, joissa myös terrorisminvastaista toimintaa liittyvä tieto liikkuu. Terrorisminvastainen taisteluhan on kuitenkin pääosin siviiliasia”, johtava sotilashenkilö täsmentää.

”Mutta kun ottaa huomioon sen, että Kataisen ja Nevalan välinen keskustelu tapahtui viisi vuotta sitten, ei voi olla muuta mieltä kuin että Katainen oli oikeassa.”

”Silloin Suomen ja Naton välinen tiedonkulku oli heikompaa kuin nyt, sillä ISAF-operaatio on parantanut tiedonkulun tilannetta, mutta ongelmia on edelleen”, upseeri kertoo.

Katainen oli Nevala-keskustelun aikaan tuore kokoomuksen puheenjohtaja ja oppositiojohtaja. Valtiovarainministeri hänestä tuli vuoden 2007 vaalien jälkeen Vanhasen II hallitukseen.

Supo on operatiivinen turvallisuusviranomainen, jonka ydintoiminta-alueita ovat terrorismintorjunta, vastavakoilu ja turvallisuustyö.

Kuvassa valtiovarainministeri Jyrki Katainen on eduskunnan täysistunnossa Helsingissä 8. syyskuuta 2010. Oikealla puolustuministeri Jyri Häkämies. Kuva Pekka Sakki / Lehtikuva.