Hakkuut tapetille

Metsiä hakataan koko ajan enemmän. “Metsät kasvavat enemmän kuin koskaan”, sanoo ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Kansainvälisen ilmastonmuutospaneelin raportti on karua luettavaa. IPCC:n raportissa vaaditaan nopeita päästövähennyksiä, jotta maapallon lämpötilan nousu voidaan rajoittaa 1,5 asteeseen. Ympäristöministeriön mukaan on toimittava ”kaikkialla yhteiskunnassa”. Miten pääsemme tavoitteeseen, ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk)?

”Fossiilisista energialähteistä on luovuttava oletettua nopeammin lämmön ja sähkön tuotannossa, liikenteessä ja teollisuudessa. On pikapikaa löydettävä uusiutuviin energialähteisiin perustuvat korvaavat ratkaisut.”

Yksi keino vähentää hiilidioksidipäästöjä on hillitä metsähakkuita. Suomessa hakkuiden määrää on kasvatettu lähes koko 2010-luvun ajan. Miksi Suomessa hakataan metsiä koko ajan enemmän?

”Metsien käyttö mitoitetaan meillä niin, että metsämme säilyvät mittavina hiilinieluina ja niiden hiilivarasto kasvaa koko ajan.”

Tutkijoiden mukaan olisi hyvä, että metsien annettaisiin vanheta pidempään tai niitä hakattaisiin vähemmän. Miksi Suomen hallitus ei usko tutkijoiden sanomaa?

”Suomen kansallinen metsästrategia on aina perustunut tutkimuksen antamaan tietoon, niin nytkin. Suomen metsät kasvavat enemmän kuin koskaan ja puuvarasto on suurempi kuin koskaan aiemmin.”

Suomen metsät ovat hiilinieluja, mutta ovatko ne sitä tulevaisuudessa?

”Kyllä ovat. Nielut pitää säilyttää ja se edellyttää, että metsien kasvukyvystä huolehditaan.”

Tutkijat ovat kritisoineet hakkuita lyhytnäköisiksi. Miten vastaatte kritiikkiin?

”Metsien kasvatuksessa aikajänne on kymmeniä vuosia tai vuosisata. Siksi niiden käsittelyssä on huolehdittava kasvukyvyn ja terveyden säilymisestä vuosikymmenestä toiseen pitkäjänteisesti. Silloin nielut säilyvät, metsien hiilivarasto kasvaa ja hiilineutraalius voidaan saavuttaa.”

Puukauppatilastojen mukaan metsäteollisuudella ja puukaupalla menee taloudellisesti hyvin. Miten tämä vaikuttaa Suomen ilmastopolitiikkaan?

”Ei mitenkään.”

IPCC:n raportti suosittaa myös ydinvoiman lisäämistä. Pitäisikö Suomen lisätä ydinvoimaa?

”Ydinvoiman osuus Suomen sähköntuotannossa kasvaa jos ja kun käynnissä olevat hankkeet valmistuvat. Olemassaolevia voimaloita kannattaa käyttää niin pitkään kuin se on turvallista. Suomessa ei ole tarvetta lisäydinvoimalle, enkä usko, että löytyy investoijiakaan.”

Aiotteko esittää uusia toimenpiteitä ilmastopolitiikkaamme ennen 2019 vaaleja?

”Tuon lakiesityksen kivihiilen käytön lopettamisesta ja uusiutuvien polttoaineiden sekoitevelvoitteesta eduskuntaan. Valmistelemme myös pitkän aikavälin ilmastostrategian, joka tähtää hiilineutraaliuteen 2045.”

Sisältö