Suomea uhkaa sähköpula

Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Raimo Luoma kiirehtii uusien sähkönsiirtoyhteyksien rakentamista, koska Suomi on riippuvainen tuontisähköstä.
Kotimaa 22.6.2016 13:09

Mitä mieleesi tulee sanasta 'huoltovarmuus'?

Todennäköisesti moni yhdistää sen lähinnä öljyn varmuusvarastointiin kriisiolojen varalta.

Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Raimo Luoma sanoo, että öljyn, viljan ja vaikkapa ammoniakin riittävyys on edelleen tärkeää tiukan paikan tullen.

Huoltovarmuuskeskus on valtion laitos, joka vastaa käytännön varautumisesta kriiseihin ja poikkeustilanteisiin. Luoma korostaa, että Huoltovarmuuskeskus on rauhanajan siviiliorganisaatio, vaikka puolustushallinto onkin sen tärkein yhteistyökumppani.

"Me olemme päätoimisia pelkääjiä. Sitten kun tilanne on päällä, yleensä joku muu toimii."

Oikeustieteen kandidaatti, LL.M. Luoma aloitti työnsä Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtajana marraskuussa 2014. Se oli hänelle tuttu talo jo entuudestaan, koska työ- ja elinkeinoministeriön osastopäällikkönä hän ohjasi sitä seitsemän vuotta. Luoma on työskennellyt paitsi virkamiehenä myös asianajajana, pääministeri Paavo Lipposen EU-avustajana ja valtiovarainministeri Antti Rinteen valtiosihteerinä.