Kirjeitä 14.06.2019 06:00

Hurjia johtopäätöksiä

Aurora Rämö kertoi, kuinka tiedotusvälineistä Suomen jääkiekkokulta kuvasti mm. suomalaista yhteisöllisyyttä, rohkeutta, yritteliäisyyttä, koulutusta, lukutaitoa ja tunne-elämää (SK 23/2019).

Neuvostoliitto voitti mestaruuden 22 kertaa. Tšekit, Kanada ja Ruotsikin ovat voittaneet Suomea useammin. Median logiikalla ne lienevät siis meitä edellä myös kaikissa mainituissa seikoissa.

Aslak Allinniemi

Kauvatsa

 

Kokeneet puuttuvat

Antti Rinteen hallituksen ikäjakaumassa on paljon ihmettelemistä (SK 23/2019). Alle 40-vuotiaat naiset ovat hyvin edustettuina. Mutta kaikki ministerismiehet ovat keski-ikäisiä.

Myös kokeneemmat ikäluokat puuttuvat. Ikäpresidentti on Pekka Haavisto (s. 1958). Suuri osa äänestäjistä on eläkeiässä. Heillä ei ole puolestapuhujia.

Sipilän hallitusta muodostettaessa keskustan kokeneet poliitikot heitettiin katsomoon. He saivat tarpeekseen ja vetäytyivät syrjään – ja veivät äänestäjänsä mukanaan. Tämä on ollut yhtenä syynä keskustan alenevaan kannatukseen. Ettei vain demareille kävisi nyt samoin?

Timo Uotila

Helsinki

Äänekosken sellutehtaan tuottama koko arvonlisä on suurempi kuin 400 miljoonaa euroa vuodessa (”Yksi luku voi kaataa sellun”, SK 21/2019). Tarkkaa laskelmaa koko arvonlisästä ei ole. Koska arvonlisä on suurempi, voidaan metsänhakkuiden leikkaamien hiilinielujen korvaamiseen käyttää enemmän rahaa ilman että sellutuotanto muuttuu kansantaloudelle kannattamattomaksi.

Toimitus

Sisältö