kirjeitä 05.08.2021 18:00

Geotieteiden osaamista on kohennettava

Tiedepalstan juttu ”Hiekka hupenee” (SK 27/2021) ilmensi yhteiskunnassamme vallitsevaa geotieteiden ymmärryksen puutetta. Jokainen suomalainen lapsikin erottaa hieskoivun rauduskoivusta. Sen sijaan eri maalajien käyttökelpoisuus rakentamisessa tai merkitys pohjavesien muodostumisessa nähdään rajatuksi asiantuntijatiedoksi.

Kiviaines ei uusiudu, toisin kuin jutussa väitetään, vaan kiertää laattatektonisissa prosesseissa. Maankuorta syntyy Atlantin keskiselänteen laajetessa ja sitä painuu alas mannerlaattojen reunoilla. Osana tätä prosessia syntyy sedimenttejä. Näitä lajittelevat eteenpäin vesien ja jäätiköiden virtaus ja tuuli.

Avainsanat
Sisältö