Ei voi olla puoliksi eurooppalainen

Kronikka 23.02.2018 06:00

EY:n jäsenyyttä hakevien maiden on ymmärrettävä, että jäsenyydessä on kysymys paljon enemmästä kuin vain Maastrichtin sopimuksen hyväksymisestä, Ranskan Euroopan asioiden ministeri Elisabeth Guidou sanoo. ”On sitouduttava yhden Euroopan rakentamiseen.”

Suomessa sanotaan, että itsenäinen puolustus on mahdollista säilyttää ja että se on koko EY:n etujen mukaista, että niin tehdään.

”Se ei ole mahdollista. Länsi-Euroopan unionissa, WEU:ssa, joka jo nyt vastaa EY:n sotilaallisista kysymyksistä, on myös uusien jäsenten oltava mukana vähintään huomioitsijoina.”

”Vuonna 1996 on tarkoitus kehittää saadun kokemuksen pohjalta yhteistä puolustusta. Meidän mielestämme huomioitsija-asema voi olla vain väliaikainen. Se on Ranskan näkemys, sitä ei ole kirjoitettu Maastrichtin sopimukseen, siitä keskustellaan edelleen.”

Mikä on ranskalais-saksalaisen armeijakunnan osuus tässä asiassa?

”Se voi olla uuden euroarmeijan alku. Muut voivat liittyä mukaan ja Espanja ja Belgia ovat jo ilmaisseet kiinnostuksensa. Se voi toimia WEU:n tai Naton tehtävissä ja siten olla alkuna näiden järjestöjen yhteistyölle.”

”Eurooppa tarvitsee vielä Yhdysvaltoja tasapainottamaan Venäjän sotilaallista voimaa, niin kauan kun strateginen tilanne ei oleellisesti muutu. Amerikkalaiset haluavat joka tapauksessa, että me eurooppalaiset hoidamme entistä suuremman osan Euroopan ongelmista ja siihen meidän tulee olla valmiit.”

Paavo Keisalo

Oiva Arvola

Saagatarinoiden tekijän Oiva Arvolan unelma vertauskuvallisen vapaudenkaipuun, rauhan ja aitorakkauden tyyssijasta on toteutunut Nivankylään, peninkulma Rovaniemeltä. Tänne voi vieraskin tulla, valtiovierailulle, jos mieli on nöyrä ja tosi ja hyväntahtoinen – tutustumaan Kampsuherran hengen avulla lappilaisiin kulttuurikerrostumiin ja Oiva Arvolan saagamagiaan.

Ideaan kuuluu, että mystistä Kampsuherraa ei ole kukaan nähnyt. Mutta hiiskumattomuudessa leijuu Ukon henki.

Reijo Rinnekangas

Sisältö