Ilma lämpenee, miten käy puiden?

Ilmastonmuutoksen vaikutusten ennustaminen jakoi metsäntutkijoita Tampereella 1995.

sk 25 vuotta sitten 07.08.2020 06:00
SK 32/1995 (11.8. 1995) Reijo Rutanen: ”Ilma lämpenee, miten käy puiden?”
SK 32/1995 (11.8. 1995) Reijo Rutanen: ”Ilma lämpenee, miten käy puiden?” © Hannu Lindroos.

Tampereelle kokoontuneet maailman metsäntutkijat alkavat olla yhtä mieltä ilmakehän lämpenemisestä, mutta kiistelevät vielä, mitä seurauksia sillä voi olla.

Metsäntutkimusjärjestöjen kansainvälisen liiton, IUFRO:n, 20. maailmankongressi on mammuttitapahtuma, josta saa tietoja vaikkapa metsätyöelefanttien eläkeiästä.

”Viisi vuotta sitten tutkimuksen painopiste oli saasteiden vaikutuksessa metsiin, nyt puhutaan ilmastonmuutoksesta”, kokouksen järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Risto Seppälä sanoo.

 

metlan tutkijan Pekka Kaupin tutkimustulos, jonka mukaan kasvihuonekaasujen rajoittamiseen sitoutuneet valtiot eivät pysty saavuttamaan YK:n Rion kokouksessa sovittua tavoitetta, herätti runsaasti huomiota. Kaupin toteamus, että poliitikkojen olisi aika tunnustaa tämä realiteetti, ei silti saanut pääministeri Paavo Lipposta syttymään.

Sisältö