Sipilän hallitus leikkasi diabeteskorvauksia kymmenillä miljoonilla euroilla: ”Ei tietoa terveysvaikutuksista”

Diabetes käsittää jopa 15 prosenttia Suomen terveydenhuollon kustannuksista.
Kotimaa 22.5.2018 15:40
Diabetesranneke. Kuvituskuva.
© IRENE STACHON / LEHTIKUVA

Diabeteslääkkeiden saajien määrän kasvu on ollut hurjaa. Tämä käy ilmi Kelan tilastoista. Vuonna 2008 lääkkeitä korvattiin noin 270 000 ihmiselle, kun vuonna 2017 korvauksia sai jo yli 370 000 suomalaista.

Euromääräiset korvaukset ovat nousseet korvausten saajien määrän kasvaessa.

Maksettujen korvausten summa on kuitenkin kääntynyt laskuun Juha Sipilän (kesk) hallituskauden aikana, sillä hallitus on leikannut muun muassa tyypin 2 diabetekseen määrättyjen lääkkeiden korvaustasoa.

Ennen lakimuutosta tyypin 2 diabeteksen lääkkeet korvattiin lähes täysin, pientä omavastuuta lukuun ottamatta. Nykyisellään lääkkeiden hinnasta korvataan 65 prosenttia.

Lakimuutoksen seurauksena vuonna 2017 lääkekorvauksia maksettiin tyypin 2 diabeteksen osalta noin 26 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kaikkiaan vuonna 2017 diabeteslääkkeistä maksettiin korvauksia 170 miljoonalla eurolla.

Poliittisesti korvaustason muutosta perusteltiin sillä, että sen myötä tyypin 2 diabeteslääkkeiden korvaustaso vastaisi sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeiden korvaustasoa.

Noin 75 prosenttia Suomessa diagnosoiduista diabeetikoista sairastaa tyypin 2 diabetesta. Suomen terveydenhuollon hoitokustannuksista diabetes käsittää peräti 15 prosenttia.

 

Kelan erikoistutkija Terhi Kurko sanoo, ettei viranomaisilla ole vielä tietoa siitä, miten korvausjärjestelmän muutos on vaikuttanut tyypin 2 diabetespotilaiden terveyteen.

”Luotettava terveysvaikutusten arviointi edellyttää riittävän pitkää seurantaa useamman vuoden ajan. Vaikutus voi olla erilainen erilaisissa potilasryhmissä (esimerkiksi pienituloiset), joten on tärkeää tarkastella muutoksen vaikutuksia myös yksilötasolla”, Kurko sanoo.

Aihetta käsittelevät seurantatutkimukset ovat kesken.

Tyypin 2 diabetes on sairaus, jonka tehokkaasta hoidosta ja ennaltaehkäisystä on käyty paljon keskustelua kansanterveyden näkökulmasta.

Valtakunnallinen diabeteksen Käypä hoito -suositus korostaa elintapojen muutosta eli terveellistä ruokavaliota ja riittävää liikuntaa.

Onko ruokavalion ja liikunnan korostaminen auttanut hillitsemään diabeteslääkkeiden saajien määrää?

Erikoistutkija Kurkon mukaan kysymykseen on vaikea vastata luotettavasti, koska vastausta ei löydy suoraan mistään tilastosta tai rekisteritiedoista.

”Ihmisten oma aktiivisuus itsensä hoitamisessa on lisääntynyt, joten siinä mielessä elintapamuutoksilla on varmasti voitu ennaltaehkäistä tyypin 2 diabeteksen puhkeamista. Elintapamuutosten lisäksi pitäisin erittäin tärkeänä tupakoinnin lopettamisen suotuisia vaikutuksia tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisyssä ja myös hoidossa”, Kurko sanoo.

Yksi syy diabetespotilaiden määrän tasaiselle kasvulle näyttää olevan se, että Suomessa tyypin 2 diabetekseen on kiinnitetty koko ajan enemmän huomiota.

Diabetesta pidetään yhtenä nopeimmin yleistyvistä sairauksista maailmanlaajuisesti.