Tukeeko pakkoruotsi muuttamisen tasa-arvoa?

Kotimaa 3.3.2011 15:15
Muutto Klikkaa kuvaa, ja se aukeaa suurempana toiseen ikkunaan. Grafiikka Hannu Kyyriäinen.

Muuttoliike

Ruotsinkieliseen Suomeen muuttaa yli 2 000 suomenkielistä vuodessa.

Viime kuukausien pakkoruotsikeskustelussa eräs arkielämän argumentti on jäänyt vähälle huomiolle.

Entä jos umpisuomenkielisessä ympäristössä kasvaneelle tulee eteen muutto ruotsinkieliselle alueelle? Voisiko tällä puolustaa ruotsin perusteiden opettamista kaikille?

Perustuslaki takaa kaikille suomalaisille oikeuden muuttaa maassa vapaasti. Vahvasti ruotsinkielisissäkin kunnissa laki takaa peruspalvelut myös ummikkosuomenkieliselle. Ympäristön kielen yleensä oppii, kun sitä tarvitsee.

Mutta kasvaako ruotsin kielen keskelle muuttamisen kynnys jo kohtuuttomaksi, jos esimerkiksi maan itäosien tulevat sukupolvet eivät ole saaneet ruotsiin kosketusta edes peruskoulussa?

SK selvitti Tilastokeskuksen tietokantojen avulla, kuinka suurta on muuttoliike kielialueiden välillä nykyään. Vuonna 2009 manner-Suomen ruotsivaltaisiin kuntiin muutti 2 381 suomenkielistä.

Aiheesta lisää Suomen Kuvalehdessä 9/2011, joka ilmestyy perjantaina 4. maaliskuuta.