Rokote ei lisännyt narkolepsiaa aikuisilla – lapsilla riski 13-kertainen

Kotimaa 1.9.2011 11:05

Suomessa annettiin yhteensä 2,76 miljoonaa Pandemrix-annosta. Kuva Mikko Stig / Lehtikuva.

Sikainfluenssarokotteen ja narkolepsian yhteys on vahvistettu, todetaan kansallisen narkolepsiatyöryhmän loppuraportissa. Rokotus kasvatti lasten riskiä sairastua narkolepsiaan 12,7-kertaiseksi.

Sairastumisen todennäköisyys pysyi silti häviävän pienenä. Raportin mukaan sairastuneiden määrä lisääntyi kuudella tapauksella sataa tuhatta rokotettua kohden. Suomessa annettiin yhteensä 2,76 miljoonaa Pandemrix-annosta.

Raportin mukaan Pandemrix-rokotus lisäsi narkolepsiatapausten määrää 4-19-vuotiailla, mutta muissa ikäluokissa taudin yleistymistä ei havaittu. 27 aikuisella diagnosoitiin todellinen narkolepsia, mutta yhtä lukuun ottamatta kaikkien oireet olivat alkaneet jo ennen rokotusta.

Kaikilla rokotuksen jälkeen sairastuneilla havaittiin narkolepsialle altistava riskiperimä.

Aiemmin epäiltiin, että sikainfluenssaan sairastuminen olisi voinut myös laukaista narkolepsian, mutta raportti kumoaa väitteen. Vain harva potilas oli saanut sikainfluenssatartunnan.

Riskiä on tutkittu myös Ruotsissa, missä tauti yleistyi kolmella potilaalla sataa tuhatta rokotusta kohden. Norjassa ja Ranskassa on raportoitu odotettua enemmän narkolepsiatapauksia, mutta maiden puutteellisten tilastojen vuoksi taudin yhteyttä rokotteeseen ei voida vielä luotettavasti arvioida.

Narkolepsiatutkimukset jatkuvat edelleen. Suomessa seurataan, jatkuuko narkolepsian yleistyminen. Samalla kartoitetaan tarkemmin tekijöitä, jotka voivat altistaa taudin puhkeamiselle. Lisäksi THL ja Helsingin yliopisto tutkivat yhteishankkeessa narkolepsian perinnöllisiä riskitekijöitä.

Euroopan lääkevirasto suosittelee rajoittamaan Pandemrix-rokotteen käyttöä alle 20-vuotiailla, mutta arvioi, että rokotteesta on edelleen enemmän hyötyä kuin haittaa.

Rokotusten vakavat sivuvaikutukset ovat harvinaisia. Esimerkiksi vuonna 2008 jaettiin yhteensä 2,62 miljoonaa rokotetta, joista seuranneita vakavaksi luokiteltuja haittatapauksia raportoitiin THL:n mukaan 38. Se tarkoittaa noin 1,5 tapausta sataatuhatta rokotusta kohden.

Aiheesta lisää:
Narkolepsia: Vanhemmat perustavat rokotekriittisen yhdistyksen – mallia maailmalta (12.4.2011)
Narkolepsia: ”Potilaiden tilanne on sietämätön” (Suomenkuvalehti.fi 8.4.2011)
Narkolepsiatutkimus – onko tieteen luottamus lopullisesti mennyttä? (Suomenkuvalehti.fi 1.9.2010)