Psykoterapeuttiopiskelijoiden ahdinko syvenee – MOT: Terapeuttitehtaasta tutkintapyyntö poliisille

Valvira ehti antaa psykoterapeutin nimikkeen yhdelle koulutuksen käyneelle, mutta poisti rekisteröinnin lisäselvitysten jälkeen.
Kotimaa 30.10.2017 17:00

Helsingin Psykoterapiainstituutin luentotila Helsingin Elimäenkadulla. © Kari Hautala

Terveydenhuollon ammattilaisia valvovan Valviran tuore päätös nostaa tien pystyyn sadoilta psykoterapeutin suojattua ammattinimikettä tavoittelevilta henkilöiltä.  

Valvira laati 25. lokakuuta 2017 muistion, jossa se ilmoittaa, että Helsingin Psykoterapiainstituutin (HPI) ohjelmasta valmistuneet eivät voi saada suojattua ammattinimikettä. Nimike on edellytys sille, että asiakas voi saada Kela-korvauksia.

Ylen MOT-ohjelma kertoo, että Valvira on lisäksi tehnyt yrityksen toimista tutkintapyynnön poliisille. Viranomaisen mukaan yritys on antanut sille virheellistä tietoa opetuksensa sisällöstä. 

Yrityksen toimitusjohtaja John Pihlaja totesi MOT:lle pitävänsä Valviran toimia lain vastaisina. Hänen mukaansa yhtiö ilmoittaa vastatoimista myöhemmin.

Valviran mukaan koulutukseen sisältyvä omaterapia ja työnohjaus eivät täytä vaatimuksia. Lisäksi HPI:n koulutukseen on hyväksytty henkilöitä, joiden pohjakoulutus ja työkokemus eivät ole riittäviä pätevyyden saamiseen.

Taustalla on vuosikausia jatkunut kiista siitä, voiko brittiläisen yliopiston alaisuudessa järjestetystä koulutuksesta valmistunut henkilö saada ammattinimikkeen käyttöoikeuden. Valviran arvion mukaan koulutuksessa aloittaneita ja osin koulutuksesta valmistuneita henkilöitä on tällä hetkellä yhteensä noin 300. 

Suomen Kuvalehti uutisoi yrityksen kyseenalaisista toimintatavoista ensimmäisen kerran kesällä 2016. Valviran uudesta selvityksestä kerrottiin lokakuussa 2017. 

”Varsinaista työnohjausta antoi joko osaksi tai kokonaan opiskelijatoveri.”

Valvira on saanut opiskelijoilta useita yhteydenottoja, joissa on kyseenalaistettu yrityksen koulutusohjelman asianmukaisuus. Muistion mukaan syyskuun 2017 alussa henkilö ilmoitti keskeyttäneensä opinnot niiden epäasianmukaisen sisällön takia. Valvira alkoi tuolloin selvittää tarkemmin asiaa. 

Samassa kuussa Valvira sai myös kaksi muuta yhteydenottoa, jossa arvosteltiin opintojen sisältöä. Kritiikki kohdistui muun muassa työnohjauksen sisältöön ja siihen, että vastuu ohjauksesta on pitkälti jätetty opiskelijoille itselleen. 

Valviran viranhaltijat ottivat 29. syyskuuta yhteyttä viiteen hakijaan, jotka ovat valmistuneet koulutuksesta. Hakijoilta kysyttiin, millä tavalla työnohjaus ja koulutuspsykoterapia oli järjestetty. 

”Kaikki viisi hakijaa vahvistivat, että vastuutyönohjaajista huolimatta varsinaista työnohjausta antoi joko osaksi tai kokonaan opiskelijatoveri”, muistiossa kirjoitetaan. 

Valvira katsoo, että yritys on antanut asiasta viranomaiselle aiemmin virheellistä tietoa. Yksi henkilö ehti jo saada psykoterapeutti-nimikkeen käyttöoikeuden tehtyään viranomaisen edellyttämiä lisäopintoja, mutta Ylen tietojen mukaan Valvira on poistanut kyseisen rekisteröinnin lisäselvitystensä jälkeen.

Valviran mukaan koulutus ei edes täydentävien opintojen jälkeen tuota vastaavaa osaamista kuin suomalainen psykoterapeuttikoulutus. 

 

HPI on harmitellut Valviran päätöksenteon pitkää kestoa. Jotkut hakijat ovat odottaneet ratkaisua yli vuoden. Valvira toteaa muistiossaan, että hakijoiden asiamiehinä toimineiden HPI:n edustajien oma toiminta ”ei ole aina ollut omiaan edistämään asioiden jouhevaa käsittelyä”.

Valvira toteaa, että yrityksen intressissä on ollut estää Valviraa tekemästä mitään kielteisiä päätöksiä, koska niillä voisi olla vaikutusta tulevien koulutusten markkinointiin. Psykoterapeuttikoulutus maksaa noin 16 500 euroa. 

”Valvira pitää merkillisenä sitä, että hakijat eivät ole ymmärtäneet, millainen vaikutus heidän omien asiamiestensä lukuisilla lisäaikapyynnöillä ja muilla yhteydenotoilla on ollut hakemusten käsittelyn kestoon”, muistiossa todetaan.