Professori: ”Suomen irtisanomisjärjestyksen malli ei ole erityisen hyvä”

Kotimaa 22.6.2013 09:00

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen sanoi Helsingin Sanomissa 12.6., että Suomessakin pitäisi selvittää Ruotsin mallia, jossa viimeksi taloon tulleet pitää irtisanoa ensin. Auttaisiko se pitämään ikääntyneet paremmin työelämässä kuin nykyinen malli, professori Roope Uusitalo?

”Suomessa irtisanomisjärjestyksestä on tällä hetkellä vähän määräyksiä laissa, työehtosopimuksissa sentään jonkin verran. Vanhempien työntekijöiden irtisanomisia pikemminkin subventoidaan. Ei voi sanoa, että tiukka irtisanomisjärjestys olisi oikea malli, mutta ilmeistä on, ettei Suomen nykyinen malli ole erityisen hyvä.”

Miksi irtisanomisia subventoidaan?

”57-vuotias irtisanottu saa ensin kaksi vuotta normaalia työttömyyspäivärahaa ja sitten ansiosidonnaisen lisäpäiviä eläkkeeseen saakka. Parempi työttömyysturva kannustaa valitsemaan irtisanottaviksi vanhimmat työntekijät. Tilastoissa vaikutus näkyy siten, että työttömyysputkeen oikeutettujen työttömyysriski on tilastoissa selvästi suurempi kuin nuorempien. Tähän on hyvä perustelu, sillä ikääntyneille työpaikan löytäminen on vaikeampaa. Suuri sivuvaikutus on ollut työttömyysriskin kasvu.”

Mitä irtisanomisjärjestys tarkoittaisi nuorille pätkätyöläisille?

”Tutkimusten mukaan irtisanomissuojan kiristäminen heikentää työmarkkinoille tulevien asemaa suhteessa pidempään työmarkkinoilla olleisiin. Nuorilla työttömyysjaksot ovat tyypillisesti kuitenkin lyhyempiä, ja heillä on paremmat mahdollisuudet vaihtaa alaa tai kaupunkia. Vanhemmat ajautuvat usein pysyvästi työmarkkinoiden ulkopuolelle eläkeikään saakka.”

Mitä pitäisi tehdä, jotta turvattaisiin yli 50-vuotiaiden pysyminen työssä?

”Työttömyysputken ikärajaa on koko ajan nostettu. Alimmillaan se on ollut 53 vuotta. Kun puhutaan eläkeuudistuksista niin tämän ikärajan kuuluu olla niissä keskusteluissa.”

Jos iäkkäiden työeläkemaksua lasketaan niin pitääkö silloin nuorten maksuja nostaa?

”Eläkemaksut pitää kerätä jostain, ja jos niitä kerätään vähemmän jotain toiselta porukalta, niin sitten niitä kerätään enemmän toisilta. Työeläkemaksujen ikäporrastusta on jo pitkään purettu. Tutkimusten mukaan työeläkemaksun laskeminen ei ole kovin tehokas keino ikääntyneiden työllisyystilanteen parantamiseksi. Myöskään yli 54-vuotiaiden työnantajamaksujen alentamisen vaikutuksesta ei ole vakuuttavaa näyttöä.”

Kuva Jonne Rasanen.