Porsaanreikä tukkoon

Neljä uutta opioidipohjaista huumetta lisätään kiellettyjen huumausaineiden listalle, jotta ne saataisiin pois markkinoilta.

suoraan sanoen 19.10.2018 06:00
Juha Salonen

Valtioneuvostolle esitetään ensi viikolla muuntohuumeita koskevan asetuksen muuttamista. Kiellettyjen huumausaineiden listaan lisätään muun muassa neljä uutta opioidipohjaista huumausainetta. Mikä on Suomen muuntohuumetilanne, sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta?

”Vaikka uusien muuntohuumeiden kokonaismäärä vähenee, opioidipohjaisten muuntohuumeiden määrä kasvaa. Kun näitä opioideja tavataan Suomessa, luokitellaan ne yleensä saman tien huumausaineiksi, koska tiedämme niiden olevan aidosti vaarallisia.”

Miten niitä käytetään?

”Samalla tavalla kuin perinteisiä huumeita.”

Miksi opiodipohjaiset muuntohuumeet ovat niin vaarallisia?

”Esimerkiksi voimakkaasta kipulääkkeestä fentanyylistä voidaan johtaa vieläkin voimakkaampi muuntohuume. Käyttöannokset ovat äärimmäisen pieniä ja riskit erittäin suuria. Nämä psykoaktiiviset aineet vaikuttavat keskushermostoon. Yliannostus lamaa hengityksen ja voi johtaa kuolemaan.”

Avainsanat
Sisältö