Ansiosidonnainen laajenee

Yrittäjän perheenjäsenyys ei jatkossa vie työttömyysturvaa. Suomen Yrittäjät ei usko väärinkäytösten yleistyvän.

suoraan sanoen 07.09.2018 06:00
Jarno Liski

Hallitus taipui budjettiriihessä yrittäjäjärjestöjen tahtoon. Lakia muutetaan siten, että perheenjäsenen omistamasta yrityksestä työttömäksi jäävä on oikeutettu työttömyysturvaan samaan tapaan kuin vieraalla työnantajalla työskennellyt. Lakimuutosta on tähän asti pidätellyt väärinkäytösten pelko. Mitä nykyisin tarkoittaa, jos henkilö jää työttömäksi perheenjäsenensä omistamasta yrityksestä, työmarkkinajohtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä?

”Se tarkoittaa lyhyesti sitä, että perheenjäsentä pidetään yrittäjänä. Siitä huolimatta, että hän ei yrityksessä enää työskentele, hänen katsotaan edelleen työllistyvän siellä, jolloin hän ei ole työtön eikä voi saada työttömyyskorvausta eikä työvoimapalveluita, vaikka on ilman työtä. Pääsääntö on se, että sen toisen ihmisen pitäisi lopettaa yritystoiminta, jotta perheenjäsen saisi työttömyysturvaa. Siellä on lukuisia vaikeita ja vähemmän vaikeita poikkeuksia, mutta se on se pääsääntö.”

Sisältö