Ydinvoiman kannatus ennätystasolla

Politiikka 25.5.2007 04:58

olkiluoto
Suomalaiset suhtautuvat ydinvoiman lisärakentamiseen myönteisemmin kuin koskaan ennen. Taloustutkimuksen Suomen Kuvalehdelle tekemän tuoreen kyselyn mukaan peräti 57 prosenttia kansasta kannattaa nyt ydinvoiman käytön laajentamista joko ehdottomasti tai lievemmin. Vain joka kolmas pitää sitä huonona ajatuksena.

Taloustutkimus on toistanut saman kysymyksen, ”oletteko ydinvoiman käytön ja käytön laajentamisen puolella vai sitä vastaan”, huhtikuusta 1987 eli Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden yksivuotispäivästä lähtien kymmeniä kertoja. 2000-luvun alkuun asti ydinvoiman vastustajia oli melkein aina enemmän kuin kannattajia, joskin ero kaventui aikaa myöten.

Muutama vuosi sitten kannattajat pääsivät niskan päälle, ja sen jälkeen vastustus on yhä hiipunut. Tähän asti ydinvoiman kannattajia oli ollut enimmillään 55 prosenttia syksyllä 2003 ja alkuvuodesta 2006.

Tutkimuksen mukaan ydinvoiman kannattajat ovat enemmistönä kaikissa ikä- ja ammattiryhmissä ja yhtä lailla myös kaikkialla maassa. Sen sijaan sukupuoli vaikuttaa edelleen merkittävästi ihmisten suhtautumiseen. Miesten keskuudessa ydinvoiman kannattajia on yli kolme kertaa niin paljon kuin vastustajia. Jos taas naiset saisivat päättää, ydinvoiman käyttöä mieluummin vähennettäisiin kuin lisättäisiin.

Kaikkien kolmen suurimman puolueen äänestäjistä enemmistö on nyt ydinvoimamyönteistä. Kokoomuksessa on eniten kannattajia, runsaat 80 prosenttia, mutta demareistakin kaksi kolmasosaa puoltaa ydinvoiman käytön lisäämistä. Keskustalaisista ydinvoiman kannalla on yhtä moni kuin suomalaisista keskimäärin.

Vasemmistoliittolaisista puolet ja vihreistä enemmistö suhtautuu edelleen ydinvoimaan kielteisesti. Toisaalta vihreistäkin jo lähes 30 prosenttia haluaa Suomeen lisää ydinvoimaa.
Tutkimukseen haastateltiin 12.4.-1.5. yhteensä 1002 henkilöä, joista nuorimmat olivat viidentoista ja vanhimmat 79. Haastateltavat oli valittu kiintiöpoiminnalla niin, että he edustivat ikänsä, sukupuolensa ja asuinpaikkansa puolesta mahdollisimman tarkasti manner-Suomen 15-79-vuotiasta väestöä. Haastattelut tehtiin kasvokkain.

Ydinvoiman kannatus
ehdottomasti puolella 17 %
enimmäkseen puolella 40 %
ehdottomasti vastaan 11 %
enimmäkseen vastaan 24 %
ei osaa sanoa 8 %

Tuloksen virhemarginaali on 95 prosentin luotettavuustasolla 2,5 prosenttiyksikköä molempiin suuntiin.

Teksti Tuomo Lappalainen
Kuva Petri Kaipiainen

Lue lisää ydinvoimasta SK:sta 21/2007.

Aiheesta lisää
Wikipedia: Ydinvoima
Wikipedia: Ydinvoimakeskustelu