Sata-komitea: Sosiaaliturva uudistuu, mutta hintalappu ei ole tiedossa

Politiikka 28.1.2009 08:59

Suomalaisen sosiaaliturvan tulevaisuus jäi sumuiseksi, kun järjestelmän uudistusta pohtinut Sata-komitea esitteli keskeiset linjauksensa. Komitean tiekartalla suunnistaminen ei onnistu kovin pitkälle, sillä ehdotuksia ei ole asetettu tärkeysjärjestykseen, eikä niitä ole aikataulutettu ja hinnoiteltu.
liisa hyssälä ja markku lehto
Ministeri Liisa Hyssälä ja puheenjohtaja Markku Lehto esittelivät Sata-komitean ideoita sosiaaliturvan uudistamiseksi.

Perusturvaa aiotaan parantaa monin tavoin, mutta uudistusten aikataulu on vielä auki. Uudistusta valmistellut Sata-komitea ei päättänyt tässä vaiheessa esitysten tärkeysjärjestyksestä eikä aikataulusta.

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälän (kesk) mukaan uudistukset ovat toteutettavissa kahdella vaalikaudella, mikäli rahoituksen kestävyydestä huolehditaan.

Hallitus arvioi pian, mitä uudistuksia tällä vaalikaudella mahdollisesti voidaan tehdä. Asia tulee Hyssälän mukaan esille hallituskauden puolivälitarkastelussa.

Ministeri ei pistä asioita tärkeysjärjestykseen, mutta toivoo, että ikääntyneiden ja lapsiperheiden perusturvaa voitaisiin parantaa.

Sata-komitea ehdottaa mm. parannuksia lapsilisään ja kotihoidontukeen sekä uutta takuueläkettä. Komitea ei ottanut kantaa takuueläkkeen tasoon.

Työmarkkinajärjestöjen ehdotukset on Hyssälän mielestä ymmärrettävästi sopeutettu ajankohtaiseen suhdannetilanteeseen.

Hintalappua ei
voitu laskea

Hintalappua koko paketille ei komitean puheenjohtajan Markku Lehdon mukaan ole oikein voitukaan laskea, koska ehdotuksilla on ristikkäisiä kustannusvaikutuksia toisiinsa.

Sekin myönnettiin, että suhdannetilanne on vaikuttanut olennaisesti komitean työhön, joka laitettiin liikkeelle aivan toisenlaisissa taloudellisissa näköaloissa.

Komitean mietintö sisältää kuitenkin muun muassa uuden takuueläkkeen. Lapsilisän ja muiden perusturvaetuuksien indeksisidonnaisuus yhdenmukaistettaisiin, eli ne kaikki sidottaisiin indeksiin.

Takuueläke olisi tarkoitettu eritoten lapsuudesta saakka sairaiden ja vammaisten toimeentulon turvaksi. Se olisi kansaneläkkeen täyttä määrää korkeampi. Nykyisin kansaneläkkeen täysi määrä yksin asuvalla on 558,46 euroa ja avio- tai avoliitossa asuvalla 495,35 euroa kuukaudessa.

Muitakin eläkkeitä saavat pääsisivät takuun piiriin, jos kokonaiseläke jäisi alle tavoitellun tulorajan eli takuueläkkeen tason.
Takuueläkkeen tasoksi komitea on hahmotellut 600–700 euroa. Jos taso olisi 600 euroa, sitä saisi 92000 pienintä eläkettä saavaa. Eläketakuu olisi tällöin keskimäärin 45 euroa kuukaudessa ja se maksaisi valtiolle noin 50 miljoonaa euroa.

Esityksen ensi vaalikaudella käyttöön otettavasta takuueläkkeestä teki pääministeri Matti Vanhanen viime kesänä keskustan puoluekokouksessa. Niinpä sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälän (kesk.) ei tarvinnut kainostella kehuessaan ehdotusta yhdeksi paketin merkittävimmistä.

Perusturvaetuudet
indeksiin

Komitea pitää perusteltuna lapsilisän ja muunkin indeksisuojan ulkopuolella olevan perusturvan sitomista kuluttajahintaindeksiin. Lapsilisämenoihin tehtynä kahden prosentin inflaatiotarkistus merkitsisi 28 miljoonan euron korotusta noin 1,4 miljardin euron vuotuiseen pottiin.

Kauhistuttavan sekavan asumistukijärjestelmän komitea laittaisi uusiksi siten, että saman katon alle kootaan nykyiset asumistukijärjestelmät eli yleinen asumistuki sekä eläkeläisten sekä opiskelijoiden tuki. Yksinkertaistaminen on helppo tehdä, mutta kun vuosikymmenten mittaan moneen kertaan paikattua järjestelmää suoraviivaistetaan, tuloksena on väistämättä väliinputoajia.

Työmarkkinajärjestöt esittelivät komitean työttömyysturvaa ja eläkejärjestelmää koskevat ehdotukset jo viime viikolla. Hyssälä kertoi tiistaina, että hallitus laittaa ensimmäiset uudistukset toteutukseen jo tämän viikon perjantaina lisäbudjettineuvottelussaan.

Hallituksen helmikuun politiikkariihessä sovitaan tällä vaalikaudella toteutettavissa olevista uudistuksista. Aikataulut täsmentyvät hallituksen kehysneuvotteluissa maaliskuussa. Myös Sata-komitea jatkaa työnsä jatkojalostusta vielä tämän vuoden.

Sdp: Torso
esitys

Suurin oppositiopuolue Sdp ei ole tyytyväinen Sata-komitean työn tuloksiin. Varapuheenjohtaja Maria Guzenina-Richardson jäi odottamaan hallitukselta selvitystä komitean ehdotusten rahoittamisesta ja aikataulusta.

”Komitean työ uhkaa jäädä pahasti torsoksi, jos esityksessä ei aseteta aikataulua uudistusten toteuttamiseksi eikä uudistuksille osoiteta rahoitusta”, hän sanoi kommentissaan.

Guzenina-Richardson oli tyytyväinen siihen, että hallitus ”joutui hyväksymään” työmarkkinajärjestöjen esitykset muutosturvan ja ansioturvan tason parantamisesta. Samalla hallitus on hänen mielestään jättänyt etenkin vähäosaisille ja syrjäytyneille tärkeiden julkisten palveluiden kehittämisen ja ylläpidon täysin retuperälle.

Teksti
SK netin toimitus
Pekka Pohjolainen / STT
Kuva
Vesa Moilanen / Lehtikuva