SAK:n puheenjohtajaehdokkaat vastasivat: rahoitus avoimeksi, naiset esiin

Suomen Kuvalehti testasi SAK:n puheenjohtajaksi pyrkivien Petri Vanhalan ja Lauri Lylyn uudistusmieltä viidellä väittämällä. Ainoa mielipide-ero koski ay-keskusjärjestöjen yhdistämistä.

Lauri Lyly ja Petri Vanhala

SAK:n julkinen kuva on liian miehinen.

Lyly: Väittämä on osittain oikea, mutta siihen liittyy historian perintöä, eikä se päde enää tämän päivän linjauksissa eikä edunvalvonnassa. SAK näkyy julkisuudessa hyvin moni-ilmeisesti, myös siksi, että 46 prosenttia jäsenistä on naisia.

Vanhala: SAK on kieltämättä vanhojen, vahvojen miesten liike. Liikettä on syytä uudistaa siten, että se olisi enemmän myös nuorten ja naisten liike. Naisen paikka on siellä missä miehenkin.

SAK:n, STTK:n ja Akavan pitäisi yhdistyä.

Lyly: Näkisin mieluimmin yhden kuin kolme keskusjärjestöä. Keskustelun pohjaksi tarvitaan puolueeton selvitys yhdistymisen hyvistä ja huonoista puolista. Nyt tehdään paljon päällekkäistä työtä. Myös työpaikoilla työntekijän ja toimihenkilön raja on poistumassa.

Vanhala: Kysymys siitä, että kaikki olisi paremmin suuressa yhteisössä, ei ole kovin yksinkertainen. Mikäli jäsenistön edun mukaista on yhdistyä, sitten se pitää toteuttaa. Itse uskon, että se ei ole vielä ajankohtaista.

Ay-liikkeen puolueille antaman tuen pitäisi olla täysin avointa.

Lyly: Olen samaa mieltä. Liittodemokratian toteuttamiseksi tarvittavaa tukea pitäisi antaa vain niille rekisteröidyille ryhmille, jotka ovat saaneet suhteellisilla vaaleilla paikkoja liiton hallintoelimiin. Ryhmät käyttävät tuen haluamallaan tavalla koulutus- ja kokoustoimintaan sekä vaaleihin.

Vanhala: Kaikissa asioissa ja varsinkin raha-asioissa tulee noudattaa annettuja normeja ja lakeja. Samaa koskee myös ay-liikkeen antamia tukia. Itse kannatan avointa linjaa.

SAK:ssa pitäisi luopua puoluepoliittisista mandaateista.

Lyly: Johdon mandaatit tulevat liitoissa käytyjen demokraattisten ja suhteellisten vaalien perusteella. Niitä käytetään myös hallinnon valinnoissa. Nämä mandaatit säilynevät jatkossa. Muun henkilökunnan osalta mandaatit ovat suurelta osin poistuneet.

Vanhala: Politiikka pois järjestötoiminnasta? Itse uskon, että poliittisella päätöksenteolla saavutetaan demokratian kannalta parhaat tulokset. Tulevaisuudessa ay-toiminnassa tulee olemaan mukana yhä useampi puolue.

SAK:lle on yhdentekevää, mitkä puolueet ovat maan hallituksessa.

Lyly: Eduskunta valitsee hallituksen. Edunvalvontajärjestön on tultava toimeen kaiken väristen hallitusten kanssa. Asiat ratkaisevat. Puolueilla on erilaisia painotuksia muun muassa palkansaajan asemaan, työlainsäädännön ja sosiaaliturvan sisältöön liittyvissä kysymyksissä.

Vanhala: SAK:n ja koko ay-liikkeen pitää tehdä yhteistyötä maan hallituksen kanssa, oli poliittinen pohja mikä tahansa.

Kuva: Kaisa Rautaheimo

Tilaa SK:n uutiskirje

Ajankohtaisimmat ja puhuttelevimmat digisisällöt vastajauhettuna suoraan sähköpostiisi.