Raimo Sailas: Kuntien hallinnosta sekamelska

Politiikka 2.3.2007 09:58

Kuntien hallinnosta tulee sekamelska, arvioi valtiosihteeri Raimo Sailas.

Kunta- ja palvelurakenneuudistus eli niin sanottu Paras-hanke oli suurin rakennereformi, jonka istuva hallitus sai liikkeelle.

Uudistuksen tavoitteena on, että kuntien vastuulla olevat palvelut saisivat vankan taloudellisen perustan.

Muodollisesti tilanne näyttää hyvältä: hankkeeseen liittyvät lait tulivat juuri voimaan ja vastuu käytännön toimista on nyt kunnilla.

Raimo Sailas on kuitenkin huolissaan tavasta, jolla uudistusta toteutetaan.

”Kuntien kehitys uhkaa mennä vikasuuntaan, ja kehitys on jo pitkällä.”

”Kun vuonna 2010 katsotaan kuntien kehitystä uudestaan, pelkään että kunnallishallinnon ja kuntapalveluja tuottavien organisaatioiden tila on epäselvempi, läpinäkymättömämpi ja epäkansanvaltaisempi kuin nyt.”

Sailaksen mukaan on kuntiin on syntymässä joukko kirjavia hallintomalleja: sosiaali- ja terveyspiirejä, kuntien ja kuntayhtymien liikelaitosmalleja, isäntäkuntamalleja ynnä muita.

”Ajatus peruskunnista ja kuntayhtymistä hämärtyy tavalla, josta kukaan ei ota selvää.”

Sailas sanoo toivovansa, että näin ei kävisi.

Pääkaupunkiseutu on oma lukunsa, mutta esimerkiksi Turun, Tampereen, Oulun, Vaasan ja Kuopion ympäristössä ei hänen mukaansa ole tapahtumassa juuri lainkaan tavoiteltua kehitystä.

”Siellä olisi suuri tarve kuntajaotuksen muutokseen ja palveluiden uudelleen järjestämiseen.

Sailas arvioi, ettei uudistus saa alkavalla vaalikaudella aikaan toivottuja kustannussäästöjä.

Esimerkiksi erikoissairaanhoito on kuntatalouden keskeinen alue, jonka menot nousevat jatkuvasti kovaa tahtia. Siitä ei kuitenkaan puhuta Paras-hankkeessa juuri mitään.

”Palkkakeskustelu häkellyttää”

Sailas kritisoi keskustelua, joka vaalien alla – ja takia – on virinnyt terveydenhuollon palkoista.

”Sitä ihmettelen siksi, että meillä on vakiintunut ja toimivuutensa osoittanut työmarkkinajärjestelmä.”

Sailas korostaa, että kuntien terveydenhuollon palkoista päätettäessä osapuolia ovat Kunnallinen työmarkkinalaitos KT ja työntekijäjärjestöt.

”On häkellyttävää, että nyt halutaan laajalla rintamalla puuttua poliittisin päätöksin tähän kahden osapuolen väliseen asiaan.”

”Viedään jalat alta paitsi kuntatyönantajalta myös palkansaajapuolen maltillisilta johtajilta. Mitä he tämän jälkeen kertovat jäsenilleen realistisesta palkankorotusvarasta?”

Sailas laskee äsken eläkkeelle jääneen KT:n työmarkkinajohtajan Jouni Ekurin ansioksi, että tällä sopimuskaudella on erityisjärjestelyin pikku hiljaa korjattu pahimpia ongelmia, ja terveydenhoitoalan työntekijät ovat pärjänneet paremmin kuin palkansaajat keskimäärin.

”Tähän ei ole tarvittu suurta kohua eikä ulkopuolisten väliintuloa.”

”Hulina käy, jos tältä viedään edellytykset. Palkkarakennetta ei yhtäkkiä voi muuttaa niin, että yhden ryhmän palkkaa nostetaan 20 prosenttia, ilman että se vaikuttaisi muualle.”

Sailas sanoo, ettei hän VM:n valtiosihteerinä ota kantaa siihen, ovatko sairaanhoitajien tai perushoitajien palkat oikealla tasolla.

”Minulla on siitä omia käsityksiäni, mutta viran puolesta se ei kuulu minulle, vaan työmarkkinaosapuolille.”

”En tue kumpaakaan osapuolta, mutta tuen sitä, että on heidän asiansa sopia palkoista ja työehdoista.”

Teksti Kustaa Hulkko

Lue valtiosihteeri Raimo Sailaksen valtiontaloutta käsittelevä haastattelu SK:sta 9/2007.