Pysytään kehyksissä

Tutkimus- ja kehittämismenoja tulisi lisätä tuntuvasti tulevina vuosina, esittää työryhmä. Se on kuitenkin tehtävä menokehysten sisällä.

SDP on esittänyt, että tutkimus- ja kehittämismenoja (t&k) voitaisiin rahoittaa nykyisen kehysmenettelyn ulkopuolelta. Eduskuntapuolueiden edustajista koostuva työryhmä päätti, että kehyksistä on pidettävä kiinni. Mitä mieltä olet lopputuloksesta, työryhmän puheenjohtaja Matias Mäkynen (sd)?

”Olen lopputulokseen erittäin tyytyväinen. Kehysmenettelyn uudistamiskeskustelu ei tähän parlamentaariseen työhön sinänsä kuulunut. Se ei ollut osa toimeksiantoa.”

Työryhmässä kuitenkin selvitettiin, voitaisiinko t&k-menoja rahoittaa menokehysten ulkopuolelta, valtion rahaston avulla. Miksi tämä ratkaisu hylättiin?

”Sillä ei nähty olevan perustuslain vaatimia perusteita. Tässä tilanteessa arvioitiin, että niitä menoja ei ole välttämätöntä rahoittaa kehysten ulkopuolelta.”

Sisältö