Marinin hallitus antaa Terrafamelle uraaniluvan – sitten syntyy valitusten suma, jota puretaan ainakin kaksi vuotta

Uutisanalyysi: Uraaniluvan takana seisovat nyt myös vihreät. Jyrki Kataisen hallituksessa puolue vastusti luvan myöntämistä.
Terrafamen uraanitehdasta rakennettiin jo vuonna 2012. © Kimmo Rauatmaa/Lehtikuva

Kaivosyhtiö Terrafame on saamassa luvan ydinenergialain mukaiseen kaivos- ja malminrikastustoimintaan 6. helmikuuta 2020. Luvan myöntää valtioneuvosto ja se vahvistetaan eduskunnassa.

Luvan myötä valtion enemmistöomistama Terrafame saa ottaa talteen uraania louhimastaan malmista.

Päätöksen taustalla on Säteilyturvakeskuksen lausunto, jonka mukaan uraanin talteenotosta ei koidu ympäristölle saati ihmisille merkittävää uhkaa. Säteily on vähäistä.

Sanna Marinin (sd) hallituksen myöntämää uraanilupaa voi pitää merkittävänä, sillä sen takana seisovat myös vihreät. Vielä Jyrki Kataisen (kok) hallituksessa ympäristöministeri Ville Niinistö (vihr) vastusti luvan myöntämistä.

Tuolloinkin lupa myönnettiin, mutta eri vaiheiden jälkeen korkein hallinto-oikeus palautti luvan uudelleenkäsittelyyn vuonna 2013.

Poliittinen suhtautuminen ydinvoimaan on muuttunut nopeasti muutaman vuoden aikana: viimeistään Kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n lausunto ydinvoimasta sai monet vihreät kallistumaan ydinvoiman puolelle.

IPCC:n mukaan ydinvoima on yksi keskeisistä ilmastomuutoksen ratkaisukeinoista, koska ydinvoima ei tupruta ilmakehään hiilidioksidia.

 

Aivan heti uraania ei Sotkamon kaivoksella oteta talteen, sillä uraaniluvasta on mahdollisuus valittaa viranomaisille. Terrafame itse arvioi valitusprosessien kestävän ainakin noin kaksi vuotta.

Yksi valittajista lienee Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri, joka kirjoittaa kannanotossaan, ettei Terrafamelle voida myöntää uraanilupaa laillisilla perusteilla. Piirin mukaan toiminnalle ei ole tehty riittävää ympäristövaikutusten arviointia.

Huonomainen kaivos saakin vastaansa luontojärjestöjä ja todennäköisesti paikallisia ihmisiä, joiden lähiympäristöstä on pilattu jo useampi järvi.

Joka tapauksessa hallituksen myöntämä uraanilupa on hyvä asia kaivosyhtiölle, jos valitukset eivät kaada lupaa. Arvioiden mukaan uraanin vuosittainen arvo olisi nykyhinnoilla kymmenen miljoonaa euroa.

Summa ei ole suuri, mutta vahvasti julkisilla varoilla tuetusta kaivoksesta halutaan irti kaikki pennoset. Juha Sipilän (kesk) hallitus tuki kaivosta verovaroista lähes 500 miljoonalla eurolla.

Uraanilupaa puoltaa myös se, että Talvivaara ehti sijoittaa uraanin talteenottolaitokseen 75 miljoonaa euroa. Terrafamella on siis lähes valmis uraanilaitos, johon ei enää tarvitse investoida mittavia summia rahaa.

Käytännössä uraani on liikkunut Sotkamon kaivoksella bioliuotusprosessin läpi koko ajan, mutta sitä ei ole otettu talteen. Erotuslaitoksessa uraania saataisiin talteen noin 135 tonnia, mikä on noin puolet kaikesta Terrafamen malmin uraanista.

Talteenotetusta uraanista yhtiö jalostaisi niin kutsuttua yellow cake -puolituotetta. Kyse on uraanioksidista, josta valmistetaan ydinvoimalaitosten polttoainetta. Talvivaaran aikana uraani eroteltiin venäläisessä Norilsk Nickelin tehtaassa Harjavallassa.

Ydinvoima ei ole ympäristön ja ihmiskunnan kannalta ongelmatonta. Ydinvoimasta saa vaaratonta, jos se eristetään kaikesta elollisesta. Ydinjäte onkin vaarallisimpia aineita, joita ihminen on kehittänyt. Käytännössä jäte on ikuista.

Suomessa ydinjätettä aletaan piakkoin haudata onkaloon, joka sijaitsee Eurajoella.

 

Lue aiheesta lisää alla olevasta jutusta.

https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/ydinvoiman-ikava-puoli-ei-enaa-pelota%E2%80%89-%E2%80%89viela-1990-luvulla-suomen-ydinjatteet-vietiin-venajalle-pian-ne-upotetaan-onkaloon/?shared=1108747-264405bc-999