Ryhtiä kotoutukseen

Maahanmuuttajat eivät opi suomea. Kunnon kielitaitoa vaaditaan ehdoksi kansalaisuudelle.

Kahta mieltä 01.02.2019 06:00
teksti Heikki Vento kuvat Jarmo Wright

Tanskan malli voi olla myös Suomen tie maahanmuuttopolitiikassa.

Tanskassa kansalaisuuden saamiseksi vaaditaan hyvää kirjallista ja suullista kielitaitoa. Suomessa riittää selvästi matalampi taso.

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Eero Heinäluoma (sd) pitää mahdollisena, että kansalaisuuden myöntämisen ehdoksi asetetaan riittävä kielitaito.

Valiokunnan selvityksen mukaan maahanmuuttajien kotouttaminen toimii surkeasti. Esimerkiksi vain 35 prosenttia maahanmuuttajista saavuttaa kielikoulutuksen tavoitetason.

Valiokunta ehdottaa mietinnössään maahanmuuttajille maksettavien etuuksien leikkaamista, jos he eivät osallistu kotouttamisen edistämiseksi tarkoitettuun opetukseen.

Vaikka valiokunta ja eduskunta hyväksyivät mietinnön yksimielisesti, soraääniäkin löytyy. Vasemmistoliitolla ei ollut edustusta valiokunnassa. Heinäluoma ja kansanedustaja Hanna Sarkkinen (vas) ovat samaa mieltä ongelmasta, mutta eri mieltä siitä, mitä pitäisi tehdä.

Sisältö