Kaivoslaki kuohuttaa jo alkumetreillä: Kansalaisaloitteen tekijät syyttävät virkamiestä jääviydestä

Työ- ja elinkeinoministeriön osastopäällikkö: ”Ministeriöllä ei ole tiedossa mitään sellaista syytä, jonka perusteella lakihankkeen valmistelun kokoonpanoon tulisi tehdä muutoksia.”
Politiikka 25.2.2020 09:42
Sotkamo Silverin hopeakaivoksen patoalueen rakennustöitä lokakuussa 2018. Kuvituskuva.
Sotkamo Silverin hopeakaivoksen patoalueen rakennustöitä lokakuussa 2018. Kuvituskuva. © KIMMO RAUTMAA / LEHTIKUVA

Uuden kaivoslain muutostyötä ei ole kunnolla saatu edes käyntiin, kun lakihankkeen ympärillä jo kuohuu. Kansalaisaloitteen tekijät syyttävät valtion virkamiestä jääviydestä, sillä tämä on toiminut aiemmin kaivosyhtiöiden laskuun.

Kyse on työ- ja elinkeinoministeriö TEMin virkamiehestä Niklas Vartiaisesta, joka toimii kaivoslakihankkeessa johtavana asiantuntijana.

Ennen ministeriöön siirtymistään Vartiainen on työskennellyt muun muassa asianajotoimisto Boreniuksella, joka toteutti syksyllä 2018 TEMin tilauksesta selvityksen Euroopan unionin ja Kanadan välisen Ceta-sopimuksen vaikutuksista kaivoslakiin.

Lakifirma ei löytänyt selvityksessään mitään muutostarpeita, jotka olisi pitänyt huomioida kaivoslaissa liittyen Ceta-sopimuksen kiemuroihin. Vartiainen oli selvityksen toinen tekijöistä.

Boreniuksen asiakkaana on ollut aiemmin myös kaivosteollisuuden toimijoita ja lakifirman rooli selvityksen tekijänä aiheutti närkästystä etenkin vihreissä ja vasemmistossa.

Lakifirman roolista kanneltiin myös oikeuskansleri Tuomas Pöystille. Joulukuussa 2019 antamassaan lausunnossaan Pöysti pitikin asianajotoimiston roolia ongelmallisena.

”Asianajotoimisto Oy:n verkkosivujen mukaan se on (Borenelius) myös avustanut kaivannaisteollisuudessa toimivien yritysten vaikuttamis- ja yhteistyöjärjestöä Kaivosteollisuus ry:tä lobbauksessa kaivos-, jäte- ja jäteverolakien uudistamiseen liittyen ja neuvotteluissa ministeriöiden kanssa”, Pöysti selosti lausunnossaan.

Pöysti päätyi moittimaan selvityksen tilaajaa, eli työ- ja elinkeinoministeriötä.

”Katson, että ministeriön menettely on ollut omiaan synnyttämään ulkopuolisissa epäilyksiä virkatoiminnan puolueettomuutta kohtaan. Saatan tämän käsitykseni työ- ja elinkeinoministeriön tietoon lähettämällä ministeriölle tämän päätökseni”, Pöysti kirjoitti joulukuussa 2019.

Tuolloin vastuuministerinä toimi elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk), joka toimii myös uuden kaivoslain vastaavana ministerinä. Lintilä nimitti Vartiaisen lakivalmistelun johtavaksi asiantuntijaksi.

 

Kaivoslaki Nyt -kansalaisaloitteen ja Pro Heinäveden aktiivit kritisoivat Vartiaisen roolia voimakkaasti sosiaalisessa mediassa.

Kansalaisaloitteen tekijät vaativat tiukennuksia nykyiseen kaivoslakiin ja aloitteen on allekirjoittanut yli 58 000 ihmistä. Pro Heinävesi on perustettu vuonna 2018 vastustamaan grafiittikaivoshanketta Heinävedellä.

Pro Heinäveden aktiivi Jukka Leppäsen mukaan avoimuus, syrjimättömyys ja virkavastuu ovat hienoja käsitteitä, mutta ne eivät hänen mielestään toteudu ministeriön lakivalmistelussa.

Kaivosvastaiset liikkeet ja Kaivoslaki Nyt -kansalaisaloitteen aktiivit on Leppäsen mukaan jätetty kaivoslakihankkeen työryhmän ulkopuolelle.

”Vartiainen profiloituu selkeästi kaivosmyönteiseksi henkilöksi, joten hänen jääviytensä on kyseenalaista”, Leppänen sanoo Suomen Kuvalehdelle lähettämässään viestissä.

 

Työ- ja elinkeinoministeriön osastopäällikkö Ilona Lundström on tietoinen Vartiaiseen kohdistuvasta kritiikistä. Lundströmin mukaan ministeriöllä ei ole kuitenkaan tiedossa mitään sellaista yksittäistä seikkaa, jonka perusteella yksikään lainvalmistelussa mukana oleva virkamies olisi jäävi hoitamaan virkaansa kuuluvia valmistelutehtäviä.

”Valmistelutyö tehdään virkavastuulla. Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut virkamiestyönä tehtävää kaivoslain valmistelua tukemaan laajapohjaisen työryhmän”, Lundström sanoo.

”Työryhmä kuulee valmistelutyön aikana laajasti sidosryhmiä, muun muassa kansalaisyhteiskuntaa ja tutkijoita.”

Lakihanke on hyvin riitaherkkä, eikö TEMin olisi järkevää olla mahdollisimman neutraali?

”Ministeriö järjestää valmistelutyönsä aikana kaksi avointa kuulemistilaisuutta. Työryhmän tukemana valmistuu lakiluonnos, joka lähetetään avoimelle lausuntokierrokselle syksyllä 2020. Lausuntokierroksella kuka tahansa voi esittää siitä ministeriölle näkemyksiään ja mielipiteitään”, Lundström sanoo.

Kaivoslaki NYT- hankkeen ja Pro Heinävesi-liikkeen vetäjät ovat hyvin epäileväisiä Niklas Vartiaisen roolista. Miten vastaatte heille?

”Ministeriö on päällikkövirasto, jota johtaa ministeri. Ministeriön asiat käsitellään ja esitellään linjavastuullisesti. Viranhaltija valmistelee esittelijänä hänelle määrättäviä asioita. Kaikki ministeriön virkamiehet toimivat virkavastuulla eivätkä ole poliittisia toimijoita tai minkään ministeriön ulkopuolisen tahon edustajia.”

Jatkaako Vartiainen johtavana asiantuntijana?

”Ministeriöllä ei ole tiedossa mitään sellaista syytä, jonka perusteella lakihankkeen valmistelun kokoonpanoon tulisi tehdä muutoksia.”

Uuden kaivoslain uudistustyön tavoitteena on parantaa kaivosten ympäristönsuojelua ja toimintaedellytyksiä. Lisäksi pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus haluaa vahvistaa kaivosten hyväksyttävyyttä.

Hallituksen esitys uudeksi kaivoslaiksi on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2020.