Husin laittomat hankinnat: Poliitikot esittävät päättäjille puhtaita papereita, lautakunnan puheenjohtaja vaikenee

Emeritusprofessori Olli Mäenpää: ”Vakava ristiriita perustelujen ja esityksen välillä”
Politiikka 10.5.2021 17:53
© Emmi Korhonen/Lehtikuva

Kymmeniä miljoonia euroja hankintalain vastaisia ostoja.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston todentamia laittomuuksia.

Markkinaoikeuden määräämät 160 000 euron seuraamusmaksut.

Kahden eri konsulttiyrityksen selvitykset, joissa on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) julkisten hankintojen olleen laittomia jo vuosia.

Luetellut ongelmat eivät riittäneet perusteluiksi Husin tarkastuslautakunnalle, kun se esitti Husin valtuustolle 6. toukokuuta 2021 vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille, entiselle talousjohtajalle, HUS Logistiikan toimialajohtajalle ja entiselle hankintapäällikölle vuoden 2019 tilinpäätöksestä.

Laittomiin hankintoihin liittyvä päättäjien ja virkamiesten vastuuvapausasia tuli julki kesällä 2020, kun tilintarkastaja jätti Husin valtuuston arvioitavaksi, voiko hallituksen jäsenille ja muutamalle johtajalle myöntää vastuuvapauden. Tilintarkastajan kommentti vastuuvapauden myöntämisen epäämisestä on harvinainen.