Yli miljardi ilmastotoimiin

EU:n elpymisrahoista puolet menee Suomessa vihreään siirtymään. Ilmastokriteerit yllättivät.

Hallituksen mukaan kestävän kasvun ohjelma vähentää Suomen vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä kuusi prosenttia eli kolme miljoonaa tonnia. Mihin laskelma perustuu, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr)?

”Meillä on ollut puhtaan energian investointitukia jo aiemmin. Niistä tiedetään, millaisia päästövähenemiä hankkeilla voi saada aikaiseksi. Arvio on aika varovainen. Kaikkien investointikohteiden kuten liikenteen lataus- ja tankkausinfran päästövähenemiä ei ole laskettu arvioon mukaan. Todennäköisesti lukema tulee olemaan vielä suurempi.”

Unohdettiinko luonnon monimuotoisuus tavoitteista?

”Ohjelmassa on ’do no significant harm’ -periaate, eli millään toimilla ei saa aiheuttaa merkittävää haittaa EU:n ilmastotavoitteille eikä luonnon monimuotoisuudelle. Se tulee huomioida esimerkiksi tehtäessä panostuksia energiajärjestelmään, akkuarvoketjuun ja maa- ja metsätalouden ilmastotoimien vauhdittamiseen.”

Sisältö