Poliisien valtataistelu

Kotimaa 22.1.2008 09:28

Helsingin huumepoliisin tutkinta on kuihtumassa, väitteitä perutaan eikä todistajia löydy. Taustalla on kamppailu siitä, kuka tutkii järjestäytynyttä rikollisuutta. Samaan aikaan poliisi ratkaisee jatkuvasti suuria huumejuttuja.petikko

Teksti Pekka Anttila
Kuva Markus Pentikäinen
SK 3/2008

Helsingin huumepoliisiin kohdistuvat virkarikosepäilyt ovat Suomen Kuvalehden tietojen mukaan vähentyneet kymmenistä tapauksista 2-3 vanhaan tapaukseen, jotka on jo aikanaan käsitelty. Mahdollisten virkarikosten luonne on edelleen epäselvä jopa asianosaisille.

Huumerikosyksikön päällikköä, neljää yksikössä aiemmin työskennellyttä ja nykyisin työskentelevää tutkinnanjohtajaa sekä kahta tutkijaa epäillään tahallisista virkarikoksista. Valtionsyyttäjä Ari-Pekka Koivisto päätti joulukuussa tapausta koskevan esitutkinnan toimittamisesta.

Tapahtumaketju sai eri lähteiden mukaan alkunsa keskusrikospoliisista keväällä. Helsingin huumepoliisin väitettiin syyllistyvän laittomuuksiin rikoksia tutkiessaan. Krp:stä myös kerrottiin varmana tietona, että asian tutkinta aloitetaan. Myös krp:n esikunta tiesi tutkinnasta.

Poliisin on aina käynnistettävä esitutkinta ja nimettävä jutulle tutkinnanjohtaja, kun on syytä epäillä jonkun syyllistyneen rikokseen. Huumepoliisien tapauksessa näin ei toimittu. Yhtään poliisia ei myöskään ole pidätetty virasta, vaikka heitä epäillään rikoksista, joista enimmäisrangaistus on neljä vuotta vankeutta.

Esitutkinnan aloittamisen sijaan sisäasiainministeriössä perustettiin krp:stä saatujen väitteiden pohjalta alkukesällä kolmihenkinen selvitystyöryhmä tekemään ”normaalia laillisuusvalvontaa”. Kohteena oli Helsingin huumerikosyksikkö. Ryhmän nimesi poliisiylijohtaja Markku Salminen.

Työryhmä ryhtyi etsimään lähteitä, jotka voisivat tukea esitettyjä väitteitä. Selvitysryhmä kiersi poliisipiireissä käymässä epävirallisia keskusteluja, joiden aiheena oli Helsingin huumerikosyksikön toimet. Keskustelut nauhoitettiin.

Tietoja kerättiin muun muassa Lahden ja Hämeenlinnan poliisipiireissä sekä Kouvolassa krp:n alueosastossa. Tämän lisäksi haastatteluja tehtiin krp:n pääosastossa Vantaalla sekä ulkomailla.

Puretut nauhat toimitettiin valtionsyyttäjä Ari-Pekka Koivistolle, joka on nyt aloittanut todistajien kuulustelut.

Suomen Kuvalehden tietojen mukaan keskusteluissa tuli esiin runsaasti epämääräistä tietoa. Kovimpien väitteiden mukaan Helsingin huumepoliisi johtaa pääkaupunkiseudun huumekauppaa.

Virallisessa todistajan asemassa kuulusteltavalla täytyy kuitenkin olla omakohtaista näyttöä tapahtumista, joista hän todistaa. Monet huumepoliisin toimista puhuneet ovatkin tiettävästi olleet tämän vuoksi haluttomia todistamaan.

Jälkikäteen selvitystyöryhmän toiminta on määritelty normaaliksi laillisuusvalvonnaksi. Sen toiminta kuitenkin poikkeaa määräyksestä, jonka sisäasiainministeriö antoi laillisuusvalvonnasta viime vuonna. Määräyksen toinen allekirjoittaja on Markku Salminen.

Sen mukaan ”Tarkastuksen kohteena olevalle yksikölle ja tarvittaessa yksittäiselle virkamiehelle on annettava mahdollisuus lausua käsityksensä kertomuksesta tai muistiosta ilmenevistä seikoista sen luonnosvaiheessa ennen tarkastuksen päättämistä.”

Joulukuussa selvittely muuttui tutkinnaksi, kun valtionsyyttäjä Ari-Pekka Koivisto perusti virkarikosepäilyjä selvittävän ryhmän. Siihen kuuluu muiden muassa kaksi krp:n edustajaa. Epäillyt huumepoliisit ovat arvostelleet tutkintajärjestelyjä, koska näkevät niissä jääviysongelmia krp:n edustajien mukanaolon vuoksi.

Rikoksista epäillyt poliisit eivät ole vielä päässeet kertomaan näkemyksistään tutkijoille. Epäillyillä ei ole näyttötaakkaa omasta syyttömyydestään.

Helsingin huumerikostutkintaa koskeneessa selvityksessä pyrittiin tutkimaan tapoja, joilla huumepoliisi on hankkinut tietojaan. Väitetään, että se ei ole tehnyt työtään asianmukaisesti, vaan olisi katsonut sormiensa läpi omien vinkkimiestensä toimintaa.

Kuka saa tutkia?

Tilanteen taustalla on poliisin hallintorakenteiden uudistus. Suomeen ollaan synnyttämässä 24 suurta poliisipiiriä. Se tarkoittaa 66 piirin lakkauttamista. Suurten piirien syntymisen myötä krp:n tehtävien on arveltu vähenevän.

Valtakiistassa on kyse myös siitä, kuka saa Suomessa tutkia kaikkein kovinta järjestäytynyttä rikollisuutta. Keskusrikospoliisille on kaavailtu mandaattia huolehtia sen torjunnasta yksin. Mutta kantona kaskessa on Helsingin huumepoliisi, joka tutkii lähes 80 prosenttia kaikista järjestäytyneen rikollisuuden tapauksista koko Suomessa.

Tutkittavana oleva Helsingin yksikkö tutkii huumejuttuja ja Suomessa noin 80 prosenttia järjestäytyneestä rikollisuudesta on huumerikollisuutta. Kovin huumerikollisuus keskittyy Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle myös tulevaisuudessa.

Poliisikomentaja Jukka Riikonen, pääministeri Matti Vanhanen ja sisäasiainministeri Anne Holmlund totesivat joulukuussa, että Helsingin huumerikosyksikkö on tehnyt erinomaista tulosta. Samalla vastuualueella toimivat krp:n tutkijat eivät ole yltäneet vastaaviin suorituksiin.

Täällä selvisi suuri huumejuttu (SK 3/2008)

”Huumerikollisuudesta annetaan todellisuutta synkempi kuva” (SK netti 18.1.2008)

Viikon puheenaihe
Liioitellaanko huumerikollisuuden vaaroja?