Onnistuu ilman konetta

Peruskoulun voi käydä ilman omaa tietokonetta, sanoo Opetushallituksen johtaja Jorma Kauppinen. Mutta mikä on käytäntö?

Suomen kouluja ”päivitetään 2020-luvulle” kiivasta vauhtia, ja yksi työkaluista on digitalisaatio. Tämä on hallituksen kärkihankkeita. Tietokoneita ei kuitenkaan ole tarpeeksi. Pitääkö peruskoululaisella olla oma kone, yleissivistävän koulutuksen johtaja Jorma Kauppinen Opetushallituksesta?

”Varmaan tulevaisuus on sitä. Mutta tällä hetkellä selvitään vähemmälläkin.”

Käytännössä tiedetään, että koneita tarvitaan, mutta niitä ei ole. Ylen selvitys kertoo, että joissakin kouluissa on yksi kone kymmentä oppilasta kohti.

”Kyllä, niitä ei ole ehkä tarpeeksi. Niistähän päätetään paikallisella tasolla.”

Mikä on yleistilanne?

”Varmaan kohtuullinen, koska asian kanssa on tehty töitä.”

Mitä töitä?

”No ensinnäkin uudet opetussuunnitelmat pakottavat koulut miettimään, millaiset ovat riittävät välineet. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen on taito, joka pitää oppia.”

Jos koulussa annetaan sähköisiä tehtäviä eikä kotona ole konetta, pitäisikö se saada koulusta lainaksi?

”Sellaista tapahtuu. Silloin pitää sopia pelisäännöistä, jos laite menee rikki tai miten yhteydet toimivat. Asia hoidetaan usein niin, että oppilas voi tehdä koulussa ne tehtävät.”

Oletetaanko, että oppilailla on joka tapauksessa kone ja he käyttävät niitä?

”Koulu ei voi sitä edellyttää, mutta aika monissa kodeissa se on. Eikö silloin olisi kodin ja koulun hyvää yhteistyötä, että oppimiseen voisi käyttää sitä myös kotona.”

Voiko peruskoulun käydä ilman omaa konetta?

”Kyllä. Jos tarkoitat omalla nyt sitä, että se on oppilaan omistama. Niin kyllä.”

Voiko sanoa, että koululaiset ovat samassa asemassa asuinkunnasta riippumatta?

”Tässä on eroja, se on totta. Osa kunnista on systemaattisesti hankkinut ja ylläpitänyt laitteitaan, ja osalla se on eri syistä ollut hitaampaa.”

Ovatko syyt muita kuin taloudellisia?

”Varmaankin ne ovat pääsyy. Mutta voi olla myös se, miten on aikanaan lähdetty digitalisaatiokehitykseen, missä vaiheessa koneita on hankittu, millainen pedagoginen näkemys on ollut, millainen tietohallinto ja koneiden ylläpito.”

Entä tietotekniset taidot? Onko opetussuunnitelmassa varattu aikaa tarvittavien ohjelmien opiskeluun?

”Opetussuunnitelmassa ei varata aikaa mihinkään suoraan. Oppiaineilla on tietty viikkoaika. Mutta siellä ovat laaja-alaisen osaamisen taidot, joista tieto- ja viestintätekninen osaaminen on yksi. Sitä opiskellaan kaikissa aineissa.”

Lisääkö vai vähentääkö koulun digitaalistuminen oppilaiden tasa-arvoa?

”Sitä kautta lisää, että koulun ulkopuoliset tietovarannot avautuvat ja perusvalmiudet paranevat koko ikäluokalla.”

Mitä kautta vähentää?

”Ehkä tämä, kuinka paljon laitteita on ja miten kukin opettaja niitä käyttää oppimisen tukena.”

Sisältö