Paavo Selinin jutussa ei käynnistetä esitutkintaa – syyttäjän mielestä Supo ei rikkonut lakia

Kotimaa 5.4.2012 11:50
Syyttäjän mukaan Supolla oli perustelut rajoittaa osastopäällikkö Paavo Selinin toimia. Kuva Jussi Nukari / Lehtikuva.

Kihlakunnansyyttäjä Tapio Mäkinen on päättänyt olla käynnistämättä esitutkintaa Supon osastopäällikön Paavo Selinin tapauksessa.

Selin teki vuonna 2010 kantelun sisäasiainministeriöön poliisiylijohtaja Mikko Paateron ja Supon menettelystä häntä koskevassa asiassa. Seliniltä vietiin Supon johdon päätöksellä kulkulupa työpaikalleen, suljettiin työsähköposti sekä yhteydet poliisin tietojärjestelmään.

Tämä tapahtui sen jälkeen, kun Nelosen uutiset julkaisi syyskuussa 2010 nauhan, jossa Supon silloinen päällikkö Seppo Nevala vuonna 2005 haukkui puhelimessa Paavo Selinin tämän Nato-lausunnoista.

Supossa epäiltiin, että Selin oli vuotanut nauhoituksen julkisuuteen.

Selin epäili kantelussaan, että kyseessä on mahdollinen yhteistoimintalain rikkominen. Selinin mukaan häntä ei kuultu missään vaiheessa häneen kohdistettujen poikkeuksellisten toimenpiteiden ja menettelyiden osalta.

Sisäministeriö halusi valtakunnansyyttäjänviraston tutkivan onko suojelupoliisi kohdellut Seliniä lainmukaisesti.

Tapausta tutkinut Tapio Mäkinen tulkitsi nyt ratkaisussaan, että asiassa ei ole syytä epäillä rikosta. Hänen mukaansa Supolla oli perustelut rajoittamistoimilleen. Ne myös kumottiin Selinin palattua työpaikalleen tapahtumien aiheuttaman sairausloman jälkeen.

Suojelupoliisin mukaan Seliniin ei saatu keskusteluyhteyttä nauhoitusten tultua julkisuuteen. Näin Supo ei voinut sulkea pois mahdollisuutta, että Selin olisi joutunut jonkinlaisen kiristyksen tai äärimmillään jopa värväysoperaation kohteeksi.

Syyttäjä Tapio Mäkinen totesi, että Supon toimia onkin arvioitava senhetkisten tietojen valossa. Kyseessä oli poikkeustilanne. Mäkinen viittasi lakiin, jonka mukaan virasto voi tehdä päätöksiä ilman yt-menettelyä, jos muun muassa valtiollisen turvallisuuden tai maanpuolustuksen ylläpito sitä edellyttää. Viraston johdolla oli perusteltu aihe pelätä sen toiminnan vaarantuvan, Mäkinen lausui.

Supon toimia tutkitaan toisessa jutussa

Viime vuoden syyskuussa Tapio Mäkinen kuitenkin aloitti Supon toimia koskevan esitutkinnan toisessa tapauksessa. Siinä pyritään selvittämään, rikkoiko suojelupoliisi yt-lakia, kun se poisti Supon silloiselta ylitarkastajalta kulkuoikeudet työpaikalleen ja käyttöoikeudet poliisin tietojärjestelmiin joulukuussa 2010.

Toimenpiteet perustuivat Suomen Kuvalehden juttuun (SK 47/2010), jossa Supossa yli 40 vuotta työskennellyt ylitarkastaja kertoi joutuneensa järjestelmällisen syrjinnän ja kiusaamisen kohteeksi 16 vuoden ajan.

Noin kuukausi Suomen Kuvalehden jutun ilmestymisen jälkeen ylitarkastajalle ilmoitettiin tekstiviestillä hänen kulku- ja käyttöoikeuksiensa poistamisesta.

Kirjallisen ilmoituksen tästä toimenpidemääräyksestä hän sai Supolta vasta lähes kaksi viikkoa myöhemmin.

Jutun tutkinta on kesken.