Näyttö puuttuu

Ansio- ja pääomatuloja verotetaan eri asteikoilla muun muassa liiketoiminnan aktivoimiseksi. Tutkimus ei juuri tue ajatusta.

Suomessa on vuodesta 1993 ollut käytössä eriytetty verojärjestelmä, jossa ansio- ja pääomatuloja verotetaan eri veroasteikoilla. Verotuksen keskimääräinen aste on laskenut 1990-luvun puolivälistä lähtien vuoteen 2009, jonka jälkeen verotus on hieman kiristynyt. Miten ansiotulojen verotus on viimeisen kymmenen vuoden aikana muuttunut, tutkimusprofessori Jarkko Harju Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta?

”Muutokset ovat pieniä. Keskituloiselle isoimmat muutokset ovat tulleet kunnallisveron puolelta. Solidaarisuusvero on tullut uutena mukaan. Ylimpiin tuloihin on siis tullut joitakin kiristyksiä. Ne ovat marginaalisia, mutta kuitenkin.”

Entä pääomatulojen verotus?

”Siihen on tullut lisää progressiota.”

Pääomatulojen osuus bruttotuloista on suurituloisimmalla yhdellä prosentilla yli kaksinkertaistunut 1990-luvun puolivälistä. Ketkä nykyisessä järjestelmässä hyötyvät eniten?

Sisältö