Töissä ilman suojaa

Rokotteisiin velvoittava lakimuutos on saanut osan hoitohenkilökunnasta nousemaan vastarintaan ja kieltäytymään rokotteista.

Maaliskuun alussa astui voimaan tartuntatautilain uusi pykälä, jonka mukaan esimerkiksi vauvojen ja yli 65-vuotiaiden kanssa työskentelevän hoitohenkilöstön on oltava rokotettu influenssaa, hinkuyskää sekä tuhka- ja vesirokkoa vastaan. Miten lakimuutos on vaikuttanut, sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvos Anni-Riitta Virolainen-Julkunen?

”Rokotusten ottaminen on lisääntynyt selvästi, mutta soraääniäkin on ilmaantunut. Rokottamisen kattavuudesta ei ole vielä tarkkoja lukuja, mutta esimerkiksi joissakin sairaanhoitopiireissä influenssarokotuksen on ottanut yli 95 prosenttia.”

Kuinka paljon on rokotuksesta kieltäytyneitä?

”Varsin vähän, mutta emme tiedä tarkkaa lukua. Yksi indikaattori on hoitohenkilöstön rokotuksia vastustava Facebook-ryhmä Minä päätän itse, jossa on noin 2 500 tykkääjää ja seuraajaa. Kaikkiaan Suomessa on noin 350 000 terveydenhuollon ammattilaista.”

Mistä rokotekapina kumpuaa?

”Taustalla voi olla paitsi tietämättömyyttä myös pelkoja. Monet muistavat esimerkiksi sikainfluenssarokotteeseen liittyvät narkolepsiatapaukset, vaikka nyt puhutaankin täysin eri rokotteista. Työntekijöiltä tulleissa viesteissä näkyy tietämättömyys siitä, miten esimerkiksi influenssa voi olla vaarallinen perusterveellekin ja mikä on rokotusten vaikutus tautien ehkäisemisessä. Työnantajapuolella taas tiedetään puuttellisesti, millainen tarttuvuus eri taudeilla on ja missä tehtävissä työskentelevillä rokotukset ovat tarpeen.”

Hoitohenkilöstöä on pakotettu rokotteisiin mediatietojen perusteella kiristämällä ja potkuilla uhkaamalla. Onko se lainmukaista?

”Se ei todellakaan ole tartuntatautilain tarkoitus. Rokotteen ottaminen on Suomessa vapaaehtoista. Painostamisen sijaan rokotteisiin tulisi kannustaa asiallista tietoa levittämällä ja keskustelemalla tautien ja rokotusten vaikutuksesta kussakin työtehtävässä. Pakottaminen voi jopa lisätä vastustusta.”

Rokottamaton henkilöstö saa lain mukaan työskennellä riskiryhmiin kuuluvien potilaiden kanssa erityissyistä kuten silloin, jos rokotettua henkilöstöä ei ole saatavilla. Onko sairaaloissa ja terveyskeskuksissa ollut tällaisia tilanteita?

”Näitä tapauksia on ollut jonkin verran, olemme kuulleet ainakin yksittäistapauksista. Joissakin sairaanhoitopiireissä tapauksia on hyvin vähän, koska rokotekattavuus on jo niin laajaa. Toisissa mahdollisesti enemmän, jos kattavuus on vähäisempää.”

Minkälaisia riskejä seuraa, jos rokottamaton työskentelee riskiryhmiin kuuluvien kanssa?

”Se lisää sairastuvuutta ja pahimmillaan myös kuolemantapauksia. Tautien välillä on suuria eroja, ja siinä, missä tehtävässä työskentelee. On näyttöä, että esimerkiksi elinsiirto-osastolla influenssakin on erittäin suuri riski.”

Sisältö