Opiskelijoilta tyly tuomio: ammattikoulussa saa kehnoa opinto-ohjausta ja liian vähän valmiuksia korkeakouluun

Ammatillinen opetus ohjaa oppilaita vahvasti työelämään, vaikka sen pitäisi olla myös reitti ammattikorkeakouluun.
© PATRICIA GABRIEL-ROBEZ / Lehtikuva

Ammattikouluista puuttuvat toimivat käytännöt, joilla opiskelijoita valmennettaisiin korkeakouluopintoihin, kertoo tuore selvitys.

Suomen opiskelijakuntien liitto (SAMOK) selvitti ammattikorkeakouluopiskelijoiden arvoja ja asenteita. Kyselyyn vastasi 3 200 amk-uopiskelijaa.

Tammikuussa julkaistun selvityksen mukaan ammattikoulutaustaisista amk-opiskelijoista vain 36 prosenttia on edes jokseenkin tyytyväisiä ammattikoulussa saamaansa jatko-opinto-ohjaukseen. Lukiotaustaisista vastaajista tyytyväisiä oli joka toinen.

Ammatillisen oppilaitoksen käyneistä lisäksi vain 42 prosenttia kokee saaneensa riittävät valmiudet korkeakouluopintoihin. Lukiolaisten osalta sama lukema on 75 prosenttia.

”Fokus on siis jostain syystä liiaksi painottunut työelämään, vaikka yleisesti järjestelmän tavoitteen tulisi nyt olla kansan koulutustason nostaminen”, sanoo SAMOKin korkeakoulupolitiikan asiantuntija Anniina Sippola.