Koulutus, kasvu ja uudistuminen Suomen EU-puheenjohtajuuden ytimeen

puheenvuoro 23.02.2018 06:00
Sanni Grahn-Laasonen

Suomen EU-puheenjohtajakausi ajoittuu juuri uuden komission vaihtumisen taitekohtaan syksylle 2019. Se on Suomelle iso mahdollisuus. Emme saa jäädä siirtymäkauden asianhoitajaksi, vaan tarvitsemme oman kunnianhimoisen EU-agendan.

Isot tulevaisuuskysymykset muuttoliikkeestä ja turvallisuudesta, EMU:sta, sisämarkkinoista, EU-budjetista, ilmastonmuutoksesta ja EU:n kansainvälisestä roolista vaativat aktiivista, aloitteellista ja agendan eläessä joustavaa EU-politiikkaa.

Unionin yhtenäisyyttä haastetaan joka suunnalta. EU:lta myös odotetaan paljon. Suomen tulee nostaa esiin tulevaisuuskeskustelua: Mitä haluamme yhteiseltä Euroopalta huomenna?

Komissaari Jyrki Katainen on herätellyt Eurooppaa kilpailemaan osaamisella. EU:lla ei ole koulutusjärjestelmiin toimivaltaa, mutta osaamisen kohtalonyhteys Euroopan kilpailukykyyn ja työn tulevaisuuteen nähdään entistä selkeämmin teknologisen murroksen keskellä. Kaikki maat ovat valtavan, positiivisen haasteen edessä: Miten huolehdimme osaamisen jatkuvasta kehittämisestä nopeas- ti muuttuvassa työelämässä?

Sisältö