Nämä asiat ärsyttävät suunnattomasti useita kuntalaisia: Tuulivoima, kaavoitus ja hyvä veli -verkostot

Suomen Kuvalehden KuntaLeaks: Kuntalaiset kokevat vääryyttä, vaikka asiat ovat lakien mukaan.
Kotimaa 9.4.2017 15:47
Tuulivoimaa Porissa. © Soile Kallio / Lehtikuva

Suomen Kuvalehti avasi Kuntaleaks sivuston viime joulukuun alussa 2016. Sivuston kautta lukijat ovat voineet kertoa oman kuntansa epäkohdista.

Erilaisista ongelmista kunnissa on vinkattu SK:lle jo noin 200 kertaa.

Muutamat teemat nousevat ylitse muiden.

 

Tuulivoiman haitat ärsyttävät useiden eri kuntien asukkaita. Melu, tuulimyllyjen läheisyys ja kunnanjohtajien tai johtavien kuntapoliitikkojen läheiset välit tuulivoimayhtiöihin aiheuttavat ihmisissä luottamuspulaa.

Vaikka myllyt ärsyttävät, SK:n saamien vinkkien perusteella niihin ei näytä liittyvän laittomuuksia.

Esimerkiksi Porin apulaiskaupunginjohtajan Kari Hannuksen liiketoimet tuulivoimayhtiön kanssa ovat herättäneet kritiikkiä. Hannus vuokrasi tuulivoimayhtiölle maitaan Luvian ja Porin rajalla. Kuntalaiset ovat epäilleet jääviyttä, hallinto-oikeuteen on valitettu ja huhut kiertävät.

Apulaiskaupunginjohtaja Hannuksen toiminnassa ei ole kuitenkaan koskaan todettu mitään laitonta. Tapauksesta on uutisoinut aiemmin Ylen MOT-ohjelma.

Tuulivoimayhtiöiden hankkeista ja niihin liittyvistä kaavoituksista on valitettu KuntaLeaks-sivuston kautta Porin lisäksi noin kymmenestä eri kunnasta.

Tuulivoimasta valittavat kokevat tuulimyllyjen aiheuttavan melu- ja jopa terveyshaittoja. Myllyt sijaitsevat liian lähellä asutusta.

Perussuomalaisten vaatimuksesta Juha Sipilän (kesk) hallitus selvittääkin tuulivoiman terveys- ja ympäristövaikutuksia. Tuloksia pitäisi saada toukokuussa 2017. Tutkimus tilattiin, koska aiemmin tuulivoiman haittoja ei ole Suomessa kunnolla tutkittu.

 

kaavoitukseen liittyvät asiat tuntuvat ärsyttävän kuntalaisia eri puolilla Suomea. Ihmiset kokevat samojen toimijoiden olevan kaiken taloudellisen toiminnan taustalla. Piirit ovat pienet, mutta taloudellisten hyötyjen näyttäminen toteen on kuitenkin vaikeaa.

Kun kunnan alueella on esimerkiksi louhos, kuten Kirkkonummella tai Siuntiossa, aiheuttaa se louhoksen läheisyydessä asuville ongelmia. Tästä puolestaan seuraa valitusten ryöppy hallinto-oikeuteen.

SK:n tarkistamissa tapauksissa ei ole havaittu laittomuuksia. Se ei kuitenkaan poista sitä asiaa, että ihmiset kokevat vääryyttä.

”Herrojen” toimintaan ei voida puuttua, koska asiat on aina hoidettu ”pykälien mukaan”.

Hyvä veli -verkostot ovat monen valituksen taustalla. Kuntalaiset kokevat ”herrojen” keskinäisen toiminnan ikäväksi. Siihen ei myöskään voida puuttua, koska asiat hoidetaan ”pykälien mukaan”.

Kuihtuvien kuntien kohtaloksi näyttää jäävän pääasiassa ikävien päätösten tekeminen. Tämä voi osaltaan vaikuttaa siihen, että ongelmakunnissa yhä harvempi kuntalainen haluaa mukaan kunnallispolitiikkaan.

Demokratian kannalta tilanne voi olla ongelmallinen. Mitä kauemmin samat ihmiset päättävät asioista, sitä isompi riski on hyvä veli -verkostojen syntymiselle, suhmuroinnille ja ”maan tavan” jatkumiselle.

 

Kokonaisuudessaan Suomen Kuvalehdelle vinkatut kuntien epäkohdat ovat käsitelleet laajasti kuntapolitiikan kiemuroita.

Kiukkua kuntalaisissa ovat aiheuttaneet kaavoituksen lisäksi muun muassa mielivaltainen maankäyttö, vanhuspalveluiden ulkoistaminen, kunnan vesi- tai sähkölaitoksen osakkeiden myyminen, ylikalliit valokuituhankkeet, kuntapoliitikkojen suhmuroinnit tai niiden epäilyt ja tietenkin koulukiistat.

Useiden kuntien ongelmana ovat huonokuntoiset koulut, laskevat oppilasmäärät ja niistä seuraavat hankalat poliittiset päätökset.

Uuden koulun rakentaminen on kallista, mutta lasten etua halutaan joka kunnassa kuitenkin korostaa.

Koulujen sulkeminen aiheuttaa kiistoja, sillä jokaiseen kouluun tuntuu liittyvän enemmän kokemuksia ja tunteita kuin kylmää talousmatematiikkaa.

Klikkaa tästä kuntakarttaan.

Vinkkejä kunnista voi lähettää toimitukseen KuntaLeaks-sivun kuntakartan kautta. Jokaisesta Suomen kunnasta on oma sivunsa, jolla voi lukea kuntaa koskevia juttuja ja lähettää uutisvinkkejä SK:n toimitukseen.