Nainen vaietkoon Pertti Porokarin insinööriliitossa?

Kotimaa 13.6.2008 13:00

Puheenjohtaja Pertti Porokarin ajama henkilöstöremontti hyllyttäisi insinööriliiton naisjohtajat.

Insinööriliitto Kuvitus Markus Pentikäinen.

Puheenjohtaja Pertti Porokarin omavaltainen toiminta hämmentää Uuden insinööriliiton henkilöstöä.

Porokari on kutsunut UIL:n hallituksen koolle täksi päiväksi. Aiheena on liiton toimistossa alkavat yt-neuvottelut. Ne muuttanevat kolmen johtajan ja kahden assistentin toimenkuvia.

”Jokainen johtaja muokkaa organisaatiota näköisekseen”, Porokari kuittaa asian.

SK:n saamien tietojen mukaan kaikki naisjohtajat ovat vaarassa joutua hyllytetyiksi. Sivuun ovat joutumassa hallintojohtaja Titu Järvenranta, palvelujohtaja Soilikki Naukkarinen ja viestintäjohtaja Suvi Veramo.

Puheenjohtaja perustelee yt-neuvotteluja tarpeella kohdistaa henkilöstöresursseja oheistoimintojen sijasta edunvalvontaan.

Hallituksen kokouksessa testataan myös Porokarin oma asema. Kaikki hallituksen jäsenet eivät hyväksy tämän operaatiota. Erään arvion mukaan liittojohtaja on ajanut itsensä umpikujaan, joka vaarantaa hänen edellytyksensä jatkaa UIL:n johdossa.

Ilmiantajat käytävillä

Porokari valittiin puheenjohtajaksi viime syksynä, kun liiton pitkäaikainen ykkösmies Matti Viljanen siirtyi Akavan johtoon. Uusi puheenjohtaja pyrkinee eroon ”viljaslaisina” pitämistään henkilöistä.

Toimistoon on SK:n tietojen mukaan syntynyt johtajavaihdoksen jälkeen ilmiantokulttuuri. Kaksi kolmesta liipaisimella olevasta johtajasta on saanut varoituksen Porokarilta, koska heidän on kerrottu arvostelleen puheenjohtajan tekemiä ratkaisuja.

Työntekijöiden sairauspoissaolot ovat lisääntyneet merkittävästi syksyn jälkeen.

Porokari on sitoutumaton, mutta hän sai puheenjohtajavaalissa tukea UIL:n tunnetuilta demarivaikuttajilta.

Järvenrantaa, Naukkarista ja Veramoa pidetään joko keskustaa tai kokoomusta lähellä olevina. Viljanen on sitoutumaton porvari.
Porokari korostaa, että yt-neuvottelut eivät johda irtisanomisiin.

”Palkkalistoilla on jatkossakin 70 henkilöä”, hän sanoo ja jatkaa: ”Toivottavasti kaikki hyväksyvät tulevat toimenkuvansa.”

Ay-johtaja näyttää erikoista esimerkkiä muille työnantajille. Hän pyrkii alentamaan yt-neuvottelujen kohteeksi joutuvien palkkoja. Työsopimuksen yksipuolinen muuttaminen edellyttäisi irtisanomisperustetta. Se ei täyty kenenkään kohdalla.

SK:n haastattelema ay-vaikuttaja epäilee Porokarin pyrkivän romahduttamaan naisten työmotivaation niin että heidän irtisanomisensa kävisi mahdolliseksi. Hän toivonee myös näiden jättävän paikkansa oma-aloitteisesti.

Luottamusmies vaihtoon

Porokarin epäluuloisuus ja epävarmuus kävivät ilmi, kun hän luopui insinööreille ”aina” kuuluneesta Akavan työvaliokunnan varajäsenen paikasta. Hän nosti varajäsenekseen ja tukijakseen ystävänsä, Tradenomiliiton toiminnanjohtajan Ismo Kokon (sd).

Akavalaisen Ylempien toimihenkilöiden (YTN) varapuheenjohtajana toimiva Porokari runnoi myös läpi sääntömuutoksen, jolla järjestön varapuheenjohtajien määrä nostettiin kahdesta kolmeen. Uudelle paikalle istutettiin Kokko.

Porokari on vihjaissut neuvottelujohtaja Aleksei Solovjewille, että tämän olisi syytä luopua UIL:n johtoryhmän jäsenten luottamusmiehen tehtävistä. Työnantajalla ei ole oikeutta puuttua luottamushenkilöiden valintaan. Viimeiseksi siihen luulisi sortuvan työnantajan asemassa oleva ay-johtaja.

Halpa palkansaajapomo Porokari ei ole. Hänen peruspalkkansa on 15 000 euroa. Viikonloppukorvaukset kohottavat miehen kuukausiansiot 20 000 euroon. Viljasen palkka UIL:ssä oli noin 10 800 euroa.

Porokari tuntee muutenkin rahan arvon. Hänen poikansa nauttii parempaa palkkaa kuin muut UIL:n toimistossa vastaavia kesätöitä tekevät nuoret.

Juttu on ilmestynyt ensimmäistä kertaa Suomen Kuvalehden numerossa 24/2008.