Näin syntyi perinnevene uudelleen

Karri Kokko
Kotimaa 25.2.2009 10:00

Janne Mustajärven veistämä itäisen Suomenlahden haapio oli viimeisteltynä esillä Vene 2009 -messuilla Helsingissä.

Keskustelu

On menny toimittajalla termit sekaisin. Haapio on tosiaan yhdestä puusta, eli haavasta, veistetty ruuhi.

Haapio-sana voi tarkoittaa haaparuuhta tai myös pienehköä purjevenettä (erityisesti Itäisellä Suomenlahdella ja Sisäsuomessa)

Lainaukset Meriarkeologisen seuran sivuilta: (luulisi heidän tietävän)

http://www.meriarkeologinenseura.fi/laivatyypit.html

”Haapioksi kutsuttiin veneitä sekä pienehköjä purjeveneitä Sisä-Suomessa ja itäisellä Suomenlahdella. Nimeä käytettiin epäjohdonmukaisesti. Tämän nimityksen perusteella ei veneen tyyppiä tai rakennetta voida yksilöidä. Alkuperäisessä vanhemmassa merkityksessä haapiolla tarkoitettiin yhdestä haapatukista levittämällä valmistettua primitiivistä venettä.”

”SUURHAAPIO, PAUHAVENE, RÄÄKIPAATTI (Vehkalahti)
Limisaumainen kaksimastoinen suurikokoinen avonainen venetyyppi. 1800 -luvulla kuorsalolaiset ja tammiolaiset kalastajat käyttivät venettä mm. suolasilakan kuljetuksessa Viroon. Hylkeenpyynnissä venettä käytettiin yöpymiseen. Pohjaan kiinnitetyn jalaksen (rouki) avulla venettä oli helppo työntää jäällä.”

Joku voisi ottaa asiakseen päivittää nämä tiedot Wikipediaan…