Moni on liian hullu terapiaan

Psykoterapiaan eivät pääse ne, jotka sitä kipeimmin tarvitsisivat.
Anu Sifverberg
Kotimaa 20.2.2016 10:30
Lausunto on sivun mittainen. Psykoterapeutti kirjoitti sen helsinkiläisestä Annasta loppuvuodesta 2013. Potilas aloitti pykoterapian ak:n vastaanotolla paniikki- masennus ja ahdistusoireilun sekä itsetuhoisten ajatusten ja käyttäytymisen vuoksi, siinä lukee. Kelaa varten laaditussa paperissa risteil...

Tilaa Suomen Kuvalehti ja jatka lukemista

Saat uusia artikkeleita joka päivä ja 100 vuoden lehdet arkistossa.

Katso tarjous Kirjaudu

Keskustelu

Hei toimittaja ja toimitus Suomen Kuvalehdessä. Haluaisin kuulla journalistiset perustelut sille, että käytätte samassa SK 7/2016:ssa kahdessa eri jutussa termiä ”hullu”, kun on kyse mielenterveyden yleisimmistä vaikeuksista, kuten masennuksesta ja ahdistuneisuudesta. Sen lisäksi, että termi on erittäin latautunut – kyllä, varmasti sensaatiomaiset sanavalinnat saattavat tuoda jutulle lisää lukijoita – se on myös erittäin halventava ja harhaanjohtava. Terveisin, keskivaikean masennuksen sairastanut lukijanne, joka ei häntä hoitavien tahojen, läheistensä eikä itsensäkään mielestä ollut hullu.

Hieno että aiheesta kirjoitetaan!

Valitettavasti tiedän tapauksia, joissa asiakas ei ole päässyt hoitoon, vaikka olisi huterasti työkykyinen, koska Kelan määrärahat ovat yksinkertaisesti loppuneet heti alkuvuodesta.
Eräs ahdistunut, masentunut ja suisidaalisia ajatuksia vakavissaan hautova henkilö on jäänyt oman onnensa nojaan e.m. syystä ja vielä 10 vuotta myöhemmin kärsii samoista ongelmista. Taas vuosi akuuttipoliklinikalla tuli umpeen ilman että terapiaan on päästy. Lääkäri oli kysynyt onko itsemurha-ajauksia ja vastaus oli myöntävä. Potilas oli hyvin huonovointinen. Samalla käyntikerralla todettiin kuitenkin että asiakasta ei voida polilla enää pitää, vaan ”joskus pitää katsoa miten ne omat siivet kantavat”. Ironista tässä on että asiakas oli jo useamman kerran lähtenyt kotoaan aikeissa hypätä kerrostalon katolta. Omainen soitti poliklinikalle ja pyysi saada puhua ylilääkärin kanssa. Vastaus oli että ”ei meillä ole”. Omaisen ei annettu puhua hoitohenkilökunnan kanssa lainkaan.

Tekstissä käsitellään vain ns. mielialaongelmia, mutta vakavammat mielenterveysongelmat kuten psykoosit on tässä sivuutettu. Valitettavasti olen näitäkin ongelmia saanut seurata sivusta.
Hiljattain eräs hyvin sekava ja harhainen nuori käyttäytyi väkivaltaisesti sekä itseään että kämppiksiään kohtaan. Poliisi nouti neitokaisen yöksi putkaan ja kävi myöhemmin ilmi että tämä oli syyllistynyt ilkivaltaan ja päätynyt putkaan väkivaltaisista teoista jo useamman kerran. Silti hänet on psykiatrian poliklinikalla todettu liian terveeksi saadakseen hoitoa, koska pystyy käymään koulussa. Ystävät yrittivät saada hänelle apua, mutta turhaan.

Psyykkiset häiriöt heijastuvat potilaan lisäksi laajalti koko lähipiiriin – ystävät, omaiset, kumppanit, naapurit, koulu- ja työtoverit, satunnaiset vastaantulijat ja erityisesti potilaiden lapset kärsivät. Läheiset hyvin usein myös myötäsairastuvat, jos ongelmat jatkuvat pitkään. Tämän luulisi olevan aivan valtava kansantaloudellinen ongelma ja sen vuoksi kiinnostavan päättäjiäkin, jos laajamittainen ja syvä inhimillinen kärsimys ei hoidon syyksi riitä.

Vertauksessa sydämen vajaatoimintaan on unohdettu seikka, että hoitoon hakeutuminen vaatii nimenomaa psyykkisiä ja kognitiivisia voimavaroja. Sydämen vajaatoiminnasta kärsivällä potilaalla näitä edellytyksiä on hyvin todennäköisesti enemmän kuin psyykkisesti uupuneella, lamautuneella tai harhaisella henkilöllä. Moni psyykkisesti sairastunut onkin sitä mieltä että itsemurha on huomattavasti helpompi vaihtoehto kuin pitkän byrokraattisen ja sattumanvaraisen hoitoonhakeutumisprosessin läpikäyminen.

Hullu on loukkaava termi, eikä kerron psykiatrisen häiriöstä mitään. Moni on, monista syistä, sellainen, ettei psykoterapia onnistu.

Psykoterapia on yleensä kallista. Riippuen millaisesta terapiasta on kyse. Pitkät paljon käyntikertoja tarjoavat psykoterapia on väistämättä kallista ja vaatii paljon kykyä ja halua järjestellä eämäänsä, työtä ja vapaa-aikaa siten että käynnit toteutuvat.

Kelalla on rooli rahoittajana. Mutta ei niin ratkaiseva kuin esim. lause, ”kelan korvaama terapia” tmv. on ymmärrettävissä. Kela maksaa tietyn ajan, tietyn summan riipumatta todellisista kustannuksista. Toinen käy terapiassa omalla kustannuksella ja toinen ns. Kela terapiassa, mutta voi olla että molemmista maksavat käynesitä yhtä paljon. Se riippuu varsinkin terapeutin laskutuksesta. Osin myös muista kelan kriteereihin liittyvistä asioista. Kelan kriteerit ja rajaukset ovat yksinkertaiset.

Terapian toteutuminen ei ole yksinkertaista. Kelan kriteerit sallivat pääsääntöisesti tukea vain yhteen 2-3v kestävään psykoterapiaan. Siis yhdelle ihimisellä koko elämänsä aikana. Joillekin kahdesti, tietyin perustein. Vaikka kela se ei ole pohjimmiltaan psykoterapian kannalta ratkaiseva tekijä, niin kelan tuella on merkitystä ja asiaa kannattaa pohjustaa huolella.

Psykiatrian poliklinikat tarjoavat hoitoa ja psykoterapiaa ajatellen mahdollisuutta kokeilla psykoterapian kaltaista hoitoa. Sairaanhoitopiirit tarjoavat maksusitoumuksia jos kelan kelan korvaus ei ole mahdollinen. Mutta rahaa on rajoitetusti. Psykoterapian ei tulisi olla jotain ns. ”hullujen” hoitoa. Sen tulisi olla jotain paljon ammatillisempaa ja kuinnioittavampaa. Lehdessä voi kirjoittaa, ikään kuin psykoterapia olisi yksinkertainen tai helposti ymmärrettävänä kelan tarjoama etuisuus. Se ei ole sitä.

Miksi otsikossa ja jutussa käytetyn ilmaisun ”liian hullu” sijasta ei käytetty jutussakin esiin tullutta faktaa ”liian köyhä”? Suurin osa on liian köyhiä päästäkseen avun ja tuen pariin.

Kalliimmaksi tulee maksaa köyhän ”ylläpidosta” työkyvyttömyyseläkkeiden ym muodossa mutta lyhytnäköiset päätökset ja poliitikothan tulee tunnetusti kalliiksi.

Kiitos Anu Silfverberg ja Suomen Kuvalehti! Erittäin hyvä aihevalinta, todella tärkeätä että näistä asioista vihdoinkin aletaan keskustella julkisesti ja asiallisilla foorumeilla. Toimittaja Anu Silfverberg on erittäin kiitettävästi paneutunut asiaan, kirjoituksen sisältö oli painavaa asiaa.

Hieman kritiikkiä kuitenkin
Sisällön positiivisen painoarvon lisäksi kirjoituksessa valitettavasti oli myös asioita, joita olisin suonut tarkemmin ja laajemmin mietittäväksi ja huomiotavaksi. Esimerkiksi tuo jo jonkun aiemmin mainitsema ’hullu’-sanan käyttö. En tiedä, halusiko toimittaja olla siinä kohden ’rennon empaattinen’ vai vain käyttää ronskia, (kenties) humoristista, hieman raflaavaa kieltä saadakseen kirjoitukselleen enemmän huomiota vai mikä lienee tämän sananvalinnan syynä. Voisi mahdollisesti olettaa että taustalla on toimittajan pyrkimys niin sanotusti ruman sanan haltuunottoon, mitä nykyisin on kovin paljon yritetään ja toisinaan onnistutaan.
Pejoratiivisten ilmaisujen haltuunottoja voi kuitenkin tehdä / yrittää tehdä vain ne, joihin loukkaava / vähättelevä ilmaus kohdistuu. Ulkopuolinen ei voi. ’Valkoinen mies’ ei voi ottaa haltuun sanaa ’neekeri’. Arabinkieliset / arabit voivat niin halutessaan yrittää ottaa haltuun Suomessa käytetyn haukkumasanansanan ’ählämit’. Me ei-arabinkieliset, ei-arabit suomalaiset / länsimaalaiset emme voi sitä tehdä. Ulkopuolisen sanomana ilmaisu ’ählämit’, vaikka kuinka empaattisesti tai vaikkapa rakastavan humoristisesti sen tahtoisimme sanoa, sisältää aina sellaisia kielen vahvoja historiallis-yhteiskunnallisia merkityksiä ja ulottuvuuksia, joita emme voi säätää omassa päässämme ’tarkoittamalla’ hyväntahtoisesti jotakin.

Tässä suhteessa tämän kirjoituksen kohdalla siis ole mitenkään merkityksellistä se, missä suhteessa tekstin kirjoittaja on käsittelemäänsä aiheeseen, ovatko hänen empaattiset ajatuksensa (jotka todennäköisesti johtivat hänet valitsemaansa aiheeseen) peräisin esimerkiksi mahdollisesti konkreettisesta taistelusta (turhasta tai onnistuneesta) terapian saamiseksi joko henkilökohtaisesti tai jonkun läheisen ihmisen vuoksi, vai mistä tahansa muusta syystä. Merkityksellistä on vain se, mitä on ns mustaa valkoisella, eli pelkkä teksti. Tässä tapauksessa teksti on kirjoitettu muodoltaan eräänlaisen ’riippumattoman ulkopuolisen objektiivisen tekstin’ asuun, jossa viitataan vain ’Annaan’, ’häneen’ tai ’heihin’. Sellaiset ilmaisut kuin ”mitä hullumpi on..” ovat toimittajan suusta tällaisessa yhteydessä hyvin ongelmallisia. Itse asiassa tämän tapaiset ilmaisut eivät oikeastaan kuulu lainkaan asiatekstiin (elleivät sitten ole suoria sitaatteja jonkun tietyn henkilön sanomisista). Juuri toimittajan työssä pitäisi kiinnittää erityisen hyvää huomiota kieleen. Kieli on aina vahvasti tilanne- ja mediasidonnaista. Jutustelussa, keskustelussa, kahden kesken, erilaisissa ryhmissä, somessa, lehtien yleisöpalstoilla, uutisartikkeleissa, tiedeuutisoinnissa, kolumneissa, pakinoissa, ammattitoimittajien asia-artikkeleissa, jne, kaikissa pitää olla tietoinen ja vastuullinen omasta ilmaisustaan. Se ilmaisu, mikä voi toimia hyvin yhdessä tilanteessa, voi toisessa olla epäasiallinen ja huono, jopa kääntyä tarkoitustaan vastaan. Ihmettelen kovasti miten huipputaitavan toimittajan jäljiltä on päässyt julkaisuun tuollanen lapsus.

Aikanaan (6.8.20149) joku kysyi Kotimaisten kielten keskuksen Kotus-blogissa, saako sanaa ’neekeri’ käyttää. Taiteilijaprofessori Kersti Juva kiteytti vastauksessaan asian seuraavasti:
”… Se (sanojen merkitys) syntyy kommunikaatiotilanteessa. Kun kuulijana on altavastaaja, ei riitä, että tietoinen tarkoitus ei ole loukata.”
Suomen Kuvalehden lukijakuntaan, niin suoriin tilaajiin kuin siihen joukkoon joille kirjoitus esim somen kautta leviää, sisältyy aivan varmasti terapiaa ilman jääneitä ’altavastaajia’.

Otsikoinnin erityismerkitys
Niinkuin kaikki varmasti tiedämme, leipätekstin ohella erityisesti otsikolla on merkittävää ja monessa mielessä jopa ensisijaista painoarvoa. Otsikoinnin osalta en lukijana voi tietää, onko se toimittajan vai toimituksen päättämä, en siis tiedä kenen vastuulla seuraava asia on, mutta sillä ei ole väliäkään. Yleisön / lukijakunnan kannalta väliä on vain sillä, mitä otsikossa sanotaan.

Suurelta osalta ihmisiä menee erilaisista syistä ja varsinkin vähänkään pidempien tekstien kohdalla ohi kaikki muu paitsi otsikko. Eräs heihin kuuluva joukko on lievää vaikeammin masentuneet ja / tai ahdistuneet, jotka eivät tilansa vuoksi jaksa tai kykene niin vaativaan suoritukseen kuin mitä kokonaisen artikkelin lukeminen edellyttää. Ahdistuneen ja / tai masentuneenkin ihmisen tajunnan lävistävät kuitenkin useimmiten ohi vilistävät otsikot. Paksulla painetut, suuren pistekoon kirjaimet pujahtavat vähintäinkin ihmisen alitajuntaan, vaikkei hän edes tietoisesti niitä lukisi. Tällainen ’Liian hullu terapiaan’ -tyyppinen otsikointi saa masennuksesta ja / tai ahdistuksesta kärsivän, hoitoa vaille jäävä ihmisen hyvin helposti mieltämään itsensä siksi objektiksi (’liian hulluksi’) johon otsikko viittaa. Tällä tavoin hyvän jutun otsikointi kääntyy monen vastaantulijan kohdalla itse tekstiä ja sen tarkoitusta vastaan (oletan tässä, että kirjoitus oli kirjoitettu mielessä tarve ja terve vaatimus k.o. epäkohdan korjaamiseksi.) Mitä masentuneemmaksi ja / tai ahdistuneemmaksi ihmisen tila muuttuu, sitä vaikeampi hänen on mieltää itseään tasa-arvoisena ihmisenä, jolla olisi oikeus tarvitsemaansa sairaudenhoitoon ja sitäkin vaikeampi jaksaa käydä minkäänlaista taistelua terapiaan pääsemiseksi.

Toinen joukko on sitten ne ihmiset jotka eivät yleensäkään lue muuta kuin otsikot. Tällaisia ihmisiä on ns suuressa yleisössä erittäin paljon. Heille ohi vilahtava otsikko vahvistaa mielikuvaa ’hulluista’, joistain ’toisista’, joistain kummajaisista, jotka eivät ole kuten he, ’normaaleja kansalaisia’, joistain, jotka eivät tarvitse hoitoa sairauteensa samalla tavoin, kuten vaikkapa juuri kirjoituksessa mainitut sydämen vajaatoiminnasta kärsivät. Näin ollaan sosiaalisen stigman vahvistamisen äärellä.
Näin käy, koska nämä otsikkoihmiset eivät lue artikkelia, vaan pelkän otsikon. Sillehän toimittaja ei voi mitään, että he eivät lue. Se, mille toimittaja / toimitus voi, on otsikon valinta. Yhteiskunnallisen ja inhimillisen vastuunsa tuntevan ja itsensä vakavasti otattavana pitävän julkaisijan tehtävä olisikin miettiä otsikoinnin merkitystä muussakin mielessä ja muissa merkityksissä kuin pelkästään myyntilukujen kannalta.

Virheitä sattuu kaikille, onneksi asiota voi silti yrittää korjata
Tällä kirjoituksellaan toimittaja näyttää haluavan vaikuttaa yhteiskunnalliseen epäkohtaan. Hän on paneutunut, nähnyt vaivaa ja kirjoittaa hyvin. Samalla hän kuitenkin, mahdollisesti jonkinlaisen työtapaturman seurauksena, tulee ’neekeröineeksi’ mielenterveyshoitoa tarvitsevia, mutta niitä ilman jääneitä ihmisiä. Erehtyminen on inhimillistä. Joskus hyvin älykkäillekin ihmisille sattuu työtapaturmia. Varsinkin nykyisen tuottavuuspaineen alaisena epätoivoisessa kiireessä työskenteleville ihmisille. Itse en pystyisi kirjoittamaan järjellisiä tekstejä toimittajilta vaaditussa vauhdissa. Halusin tässä yleisöpalautteessa vain tuoda esiin yhden mielestäni erittäin tärkeän näkökohdan. Niin tärkeän, että soisin parhaankin ammattikirjoittajan uhraavan sille hetken ajastaan.

Toivomus ja toivotus
Toivon sydämestäni ettei tämä kritiikkini ole vähentämässä erinomaisen taitavan ja arvokkaan toimittajan halua kirjoittaa jatkossakin vaikeista asioista ja yhteiskunallisista epäkohdista ja kiitän, niin ikään sydämestäni, Anu Silfverbergiä hänen monista erinomaisista kirjoituksistaan vuosien mittaan.

Toimitukselle toivon viisautta otsikoinnista päätettäessä. Raflaavuus ei aina välttämättä ole viisautta, vaikka se trendikästä onkin ja usein myös tuottoisaa. Toivon sen miettimistä, mitä asiaa lopulta tulee edistäneeksi, sitä, mistä artikkeli pyrkii kertomaan, vai myyntilukuja. Voiko ’vakavasti otettavan’ median oikeasti ottaa vakavasti.

Samaa mieltä edellisten asiaan puuttuneitten kanssa: depressiota, ahdistusta tms. sairastava ei todellakaan ole ”hullu”. Masentunut on masentunut, kuten sydämen vajaatoimintaa sairastava sairastaa sydämen vajaatoimintaa.

Myöskään vaikeammista mt-ongelmista, kuten esimerkiksi skitsofreniaa sairastavista, ei käytetä missään tilanteessa sanaa ”hullu”.

Sanan käyttämättä jättäminen ei ole asiaintilan kuorruttamista sokerilla, vaan sen todellista ymmärtämistä: toimittaja ymmärtää, että depressio on sairaus siinä missä diabeteskin, ja siihen tarvitaan hoitoa. Toimittajalla on vastuu näin vakavista asioista kirjoittaessaan siitä, että myös lukijat ymmärtävät saman minkä toimittaja on ymmärtänyt juttua kirjoittaessaan.

Laatujournalismi (vrt. keltainen lehdistö) ottaa tällaiset asiat huomioon jo juttua suunniteltaessa.

Kiitos hyvin tärkeästä jutun aiheesta!

Otsikko oli vielä kyllä aika huono ja loukkaava, turhan provosoiva tällä alalla. Jos sen voisitte vielä korjata, kiitos! Muuten oikein hyvä

Minulla oli vielä jotenkin varaa käydä yksityisesti psykiatrilla saadakseni lausunnon terapiaa varten, koska sain silloin vielä palkkaa. Nyt kun olen työttömyyskorvauksella, niin ei olekaan varaa käydä terapiassa. Eikä ensimmäinen terapeuttini ollutkaan sopiva, joten nyt pitäisi kiertää taas läpi eri terapeutteja.

Mahtavaa että tämä aihe on nostetu esille! Toivottavasti terapiaa kaipaaville ei kuitenkaan jää sellaista kuvaa, että terapian saaminen olisi aina mahdotonta. Itse hakeuduin psykiatrian poliklinikalle, jonne pääsee terveyskeskuslääkärin tai työterveyslääkärin lähetteellä. Poliklinikalla hoidossa ollessani järjestyi psykologin tapaamiset ja psykiatrin tapaaminen sekä vaadittava kolmen kuukauden hoitojakso ( omalla kohdalla pidempi ). Tätä kautta järjestyi myös B-lausunto kelaan ja psykologilta sain neuvoja siitä mitä suuntausta edustava terapeutti minun oli hyvä hakea, sain jopa yhteystietoja. Prosessi ei ole niin helppo eikä halpa kuin haluaisin sen kaikille apua kaipaaville olevan, mutta pointtini on, että terapian saa alkuun ilman tuota tuhannen euron alkusatsausta, mistä tuossa artikkelissa puhutaan. Muistaakseni lausunnosta en joutunut maksamaan, koska sain sen julkiselta puolelta. Varmaksi en muista, koska siitä on jo aikaa. Lisäksi hyvä uutinen on, että KELA korvaa nykyään kuntoutusterapiasta aiempaa suuremman osan. Itselläni terapiakerran omavastuuksi jää 20 euroa kerta. Lisäksi on hyvä muistaa tuo mitä joku aiempi kirjoittaja mainitsikin jo, että sairaanhoitopiirit voivat myös ymmärtääkseni myöntää maksusitoumuksia terapiaa varten? Riittävän helposti saatavilla olevaa ja edullista terapia ei kuitenkaan edelleenkään kaikille apua tarvitseville ole, joten toivottavsti tämä artikkeli nostaa tätä aihetta ihmisten tietoisuuteen etenkin siinä mielessä, että josko tähän asiaan enemmän panostettaisiin niin sitä kautta syntyisi niitä paljon perään kuulutettuja säästöjäkin. Puhumattakaan inhimillisen kärsimyksen pienentymisestä.