Korkeakouluvisio kaipaa tiedettä ja korkeakoulut kunnon työsuhteita

puheenvuoro 01.12.2017 06:00
Pilvi torsti

Tieteeltä odotetaan valtavia. Sen pitäisi ratkaista ilmastonmuutos, hoitaa vakavimmatkin sairaudet sekä keksiä uusia innovaatiota talouskasvua varten. Odotukset eivät ole turhia, sillä jo runsaat 200 vuotta on länsimaissa ollut vallalla ajatus siitä, että samalla kun tiede tyydyttää inhimillistä uteliaisuutta, se ratkaisee suurimmatkin ongelmamme.

Tätä taustaa vasten opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisema korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio jättää tiedepolitiikan linjausten suhteen paljon toivomisen varaa. Visio keskittyy pitkälti korkeakoulujen koulutustehtävään. Tieteen merkitystä sivistys-Suomen kehitykselle ei juuri arvioida. Visio ei anna eväitä arvioida sitä, millaisia tavoitteita ja niiden toteutusmahdollisuuksia tieteelle asetetaan.

 

Vision merkittävin linjaus on, että julkisen ja yksityisen sektorin panosten tutkimus- ja kehittämistoimintaan pitäisi olla neljä prosenttia bruttokansantuotteesta. Tavoite on oikea, mutta siitä puuttuu realismi, jos sen tueksi ei ole tarjota innostavaa ja kaikki toimijat osallistavaa näkemystä siitä, mitä isommilla resursseilla saadaan aikaan ja miksi ne kannattaa uhrata.

Sisältö