Vartiainen: Peruskoulu todella vähensi perhetaustan merkitystä taloudellisessa menestymisessä

NÄKÖKULMA: Tuloeroista ja niiden muuttumisesta on liian vähän tutkimusviisautta.
Mielipide 25.8.2016 18:30
Juhana Vartiainen
Juhana Vartiainen - avatar
Kirjoittaja on Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n ylijohtaja.

Globaali markkinatalous nostaa koko ajan miljoonia ihmisiä nälkärajalta siedettävään elämään Aasiassa ja entistä enemmän myös Afrikassa. Samalla vanhassa rikkaassa maailmassa koetaan angstia, jonka yhtenä pääpontimena on kokemus yhteiskunnan yltyvästä epäoikeudenmukaisuudesta.

Tässä ”rikkaat rikastuvat, köyhät köyhtyvät” -tunnelmassa on mukana paljon kuvittelua, mutta myös todellisuuspohjaa sille löytyy. Globaalin ja digitaalistuvan talouden hyödyt kerääntyvät erityisesti tulojakauman yläpäähän, eli rikkaille. Poliitikkojen rakastama laaja ”keskiluokka” ei koe asemansa paranevan. Tulo- ja varallisuuserot ovat monessa maassa kasvussa.

 

Tuloerojen kasvu ja niiden muutos ovat äärimmäisen monisyisiä ilmiöitä. Poliittinen keskustelu keskittyy ymmärrettävästi lähinnä siihen, miten tulot kullakin hetkellä jakautuvat ja siihen, kuinka suuria rikkaiden sekä köyhien tuloerot ovat. Suomi ja Pohjola ovat toki tässä katsannossa edelleen maailman tasa-arvoisimpia paikkoja.