Vanhanen: Kuntaverokatto on hyvinvointilupaus

Valtiolla on vastuu kansalaisistaan joka puolella Suomea, toteaa pääministeri Matti Vanhanen SK:lle kirjoittamassa puheenvuorossaan. Oletko samaa mieltä pääministerin kanssa?

Seuraavassa Vanhasen SK:ssa 1/2009 (ilm. 2.1.2009) julkaistu mielipidekirjoitus kokonaisuudessaan:

Esitin keskustan puoluevaltuuskunnan kokouksessa marraskuun lopussa kansalaisten yhdenvertaisuuden vuoksi kuntaverokaton asettamista tulevaisuudessa. Kuntien veroprosentit eivät saa mielestäni erkaantua liian kauaksi toisistaan. Tällä hetkellä ero on jo viitisen prosenttia. Jos kansainvälisen talouskehityksen pahimmat uhkakuvat toteutuvat, ero voi kasvaa vielä suuremmaksi. Tätä ei voi hyväksyä.

Suomen Kuvalehdessä (49/2008) haastateltu asiantuntija Pekka Parkkinen kritisoi esitystäni ja kehotti näitä kuntia kuntaliitoksiin. Eli naapurikunnan ehkä yhtä pienituloiset veronmaksajat laitettaisiin maksamaan vaikeuksissa olevan kunnan menot. Olisi eri asia, jos esimerkiksi Utsjoki voisi liittyä Espooseen, mutta sillä ei ole sellaista naapuria. Yhteisvastuussa valtio on luonteva kumppani.

Myös monet muut asiantuntijat ovat rientäneet tyrmäämään ehdotukseni. Esitykseni on nähty muun muassa kaventavan kunnallista itsehallintoa. Tätä en niele, sillä kunnilla on monia muitakin velvoitteita, joille lainsäädäntö asettaa raamit. Näiltä kriitikoilta unohtuu, että valtiolla on myös vastuu kansalaisistaan joka puolella Suomea. Demokratia ja kansalaisten oikeus palveluihin on voitava sovittaa yhteen. Kun teoriataso ei tunnu toimivan, täytyy uskaltaa ehdottaa myös suoraviivaisia ideoita. Siksi tein ehdotukseni.

Parhaillaan on valmistelun loppusuoralla ministeri Mari Kiviniemen johdolla kuntien valtionosuusuudistus. Siinä tullaan etsimään Robin Hoodin hengessä malli, joka nykyistä paremmin turvaa palvelut kaikkialla Suomessa lähivuosina. Se vastaa kuntatalouden haasteisiin hallitusohjelman mukaisesti. Oma esitykseni katsoo jo tämän ajan yli.

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on koota palvelujen järjestämisvastuu nykyistä laajemmille hartioille ja turvata siten palvelut joka puolella Suomea. Tavoitteena ei ole pelkät kuntaliitokset. Pelkästään niillä ei voida turvata kansalaisten palveluja ja niiden rahoitusta. On kuitenkin selvää, että yhteistyöstäkään ei ole avuksi joillakin alueilla.

Suomessa on joitakin kuntia, jotka ovat erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa. Näille kunnille yhteistä on poikkeuksellisen korkea veroprosentti, erittäin harva asutus sekä väestön väheneminen ja vanheneminen. Lisäksi ne ovat jo valtion erityishuomion kohteena ja sitoutuneet terveeseen taloudenpitoon sekä valtion suosituksiin. Esittämässäni mallissa vuoropuhelu olisi tiiviimpää ja edelleen lainsäädäntöön perustuvaa.

Valtionosuusjärjestelmän on mielestäni oltava sellainen, että verorasitus ei missään kunnassa nouse kohtuuttoman suureksi, eikä eriydy liiaksi. Jos näin näyttää käyvän, valtion on otettava vastuu kansalaisten hyvinvointipalveluista niissä kunnissa, joissa tilanne alkaa luisua käsistä ilman omaa syytä. Valtion on lunastettava hyvinvointilupauksensa. Esimerkiksi Pohjois-Lapissa tämä alkaa olla ilmiselvää.

Kirjoittaja on pääministeri ja Suomen Keskustan puheenjohtaja.

Teksti
Matti Vanhanen