Us-kon-to-a lap-sil-le

puheenvuoro 05.10.2018 06:00
Tuovi Pääkkönen

Katsomusopetuksen kokeilut ja uskonnon pienille lapsille opettamisen oikeutus ovat olleet esillä myös Suomen Kuvalehdessä. Eri puolilla maata uskontojen ja elämänkatsomustiedon yhteisopetusta toteutetaan eri tavoin.

Kokeilujen suurin ongelma oppilaan näkökulmasta on se, että hän ei saa oman opetussuunnitelmansa mukaista opetusta. Opettajan näkökulmasta suurin ongelma on se, että hän joutuu rehtorin määräyksestä harmonisoimaan keskenään erilaisia opetussuunnitelmia ja tekemään opetussuunnitelmatyötä, joka ei hänelle kuulu.

Uskonto-oppiaineen tehtävä perusopetuksessa on antaa oppilaalle uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys, ohjata kriittiseen ajatteluun ja tarkastelemaan uskontoja sekä katsomuksia eri näkökulmista. Nykyinen katsomusopetuksen malli painottaa oman uskonnon ymmärtämistä, mutta opetukseen sisältyy myös muiden katsomusten tarkastelua.

Avainsanat
Sisältö