Urpilainen: EU tarvitsee vihreää talouskasvua

Mielipide 13.2.2009 10:46

Talouskriisissä on tunnistettava kaksi samanaikaista haastetta, joihin Euroopan maiden on vastattava, kirjoittaa Sdp:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen puheenvuorossaan.

Maailmanlaajuisen finanssikriisin siirtyminen reaalitalouteen on heikentänyt kysyntää, minkä vuoksi tarvitaan työllisyyttä tukevaa nopeaa elvytystä keynesiläiseen malliin.

Toinen haaste on kansainvälisen työnjaon murros, jonka myötä työpaikat säilyvät Euroopassa vain sellaisilla aloilla, joilla olemme aidosti kilpailukykyisiä. Tässä murroksessa luomisvoimaisimmat selviytyvät parhaiten. Kilpailukykymme syntyy uusista innovaatioista. Tämän vuosikymmenen suuri tehtävä oli ns. Lissabonin strategia, jonka avulla EU:sta piti tulla vuoteen 2010 mennessä maailman kilpailukykyisin osaamistalous.

Uskon, että EU:n keskeinen 2010-luvun haaste on yhdistää innovaatiotavoitteet ilmastotavoitteisiin uusien työpaikkojen luomiseksi. Talouskriisi on maailman kiireellisin haaste, mutta suurimmaksi haasteeksi nousee kuitenkin ilmastonmuutos. Vihreä talouskasvu on Euroopalle suuri mahdollisuus.

Euroopan unioni tarvitsee mielestäni strategian, jonka tavoitteena on EU:n nostaminen vuoteen 2020 mennessä maailman kilpailukykyisimmäksi vihertaloudeksi. Esitin pääministerin koollekutsumassa EU-seminaarissa, että uusi parlamentti, uusi komissio ja EU:n jäsenvaltiot ryhtyisivät heti EU-vaalien jälkeen valmistelemaan ”vihreän talouskasvun ja vihreiden työpaikkojen strategiaa”. Sen tulisi listata keinot, joilla Eurooppa nostetaan 2010-luvulla maailman kärkeen puhtaan teknologian aloilla.

Olen esittänyt uuden kasvuohjelman ristimistä Tukholman strategiaksi ainakin kolmesta syystä. Ensinnäkin valmistelu tulisi aloittaa Ruotsin puheenjohtajuuskaudella heti kesäkuun EU-vaalien jälkeen. Toiseksi ympäristöajattelu on ollut yksi pohjoismainen painopiste EU:ssa. Lisäksi Tukholma on ennestään ympäristöajattelun virstanpylväs – nimittäin YK:n ensimmäisen ympäristökokouksen isäntä.

Tarvitsemme viherelvytystä, joka ei ole mittakaavaltaan vain talouden henkiin herättelyä vaan uuden talouselämän luomista. Saksalainen laaja selvitys arvioi, että puhtaan teknologian maailmanmarkkinat kasvavat vuoteen 2020 mennessä reilusta 1000 miljardista yli kahden triljoonan euron. Tällöin ne muodostaisivat Euroopan taloudesta jo yli 10 prosentin kakun.

Matalapäästöiseen yhteiskuntaan siirtyminen edellyttää investointeja tutkimus- ja kehitystoimintaan, jossa Eurooppa kulkee selvästi Yhdysvaltojen varjossa. Tämän vuoksi Euroopan sosiaalidemokraattisten puolueiden puheenjohtajat esittivät syksyllä mittavia investointeja ympäristö- ja energiateknologiaan. Uskomme, että voisimme synnyttää 10 miljoonaa ”viherkaulustyöpaikkaa” kymmenessä vuodessa. Pelkästään uusiutuvan energian tuotantoon on mahdollista luoda kaksi miljoonaa uutta työpaikkaa.

Viherelvytys on tulevaisuuden kilpailukyvyn rakentamista. Viherkaulustyö korvaa ne sinikaulustyöpaikat, jotka menetämme kansainvälisen työnjaon murroksessa. Tässä murroksessa kannattaa olla mukana edelläkävijänä – eikä sopeutujana.

Teksti
Jutta Urpilainen
SK 7/2009 (ilm. 13.2.2009)

Kirjoittaja on Sdp:n puheenjohtaja ja Pohjoismaiden sd-järjestön (SAMAK) puheenjohtaja.