Tutkimuksen leikkaaminen on vaarallista: Järjestelyissä hiljainen tieto häviää

Mielipide 16.12.2012 10:00

Valtioneuvosto on laatinut tutkimusresurssien leikkausohjelman ja haluaa yhdistää valtion tutkimuslaitoksia. Hyvin toimivien tutkimuslaitosten tutkimuksen vaarantaminen laitoksia yhdistämällä ja osavarojen siirtäminen poliitikkojen määrättäviksi on Suomen nykytilanteessa vaarallista.

Viennin kasvattamiseksi on välttämätöntä lisätä tutkimusresursseja. Ohjelma kuitenkin pyrkii säästämään tutkimusresursseja ja keräämään rahaa ministeriöiden käyttöön. Lisäksi tutkimuslaitosten edellytetään hankkivan entistä suuremman osan rahoituksestaan markkinoilta. Suunta on väärä.

Nyt on huolehdittava siitä, että hyvin toimivien tutkimuslaitosten toimintaedellytyksiä parannetaan ja resursseja lisätään. Siihen kuuluu myös tekniikan ja luonnontieteiden yliopistojen tason nostaminen.

Organisaatiomuutokset voivat aiheuttaa tutkimuslaitosten tutkimustoiminnan pitkäaikaisia häiriöitä Suomen kannalta tärkeillä aloilla. Uudelleenjärjestelyissä hiljainen tieto häviää ja tutkimusprojektit katkeavat. On väärä aika tehdä organisaatiomuutoksia hyvin toimivissa yksiköissä.

Metsäntutkimus on olennainen osa Suomen metsän käyttöön perustuvaa vientiä ja kansantaloutta. Metsäntutkimuslaitos (Metla) on tehnyt hyvää työtä ja sen tutkimus on kansainvälistä huipputasoa metsäasioissa ja ilmastoasioissa. Metsäteollisuus on parhaillaan murrosvaiheessa, joten byrokratian lisääminen alan tutkimuksessa on vaarallista.

Geologinen tutkimuskeskus on alallaan Euroopan suurimpia (Englannin, Saksan ja Puolan laitosten suuruusluokkaa). GTK on riittävän suuri itsenäiseksi laitokseksi. GTK:lla on erittäin hyvät suhteet muun muassa Afrikkaan ja Etelä-Amerikkaan, joissa siltä on tilattu monia hankkeita.

Suomessa kaivostoiminta on parhaillaan laajenemassa ja uusia työpaikkoja on tulossa merkittävästi. Tarvitaan tutkimustuloksia ongelmien ratkaisemiseksi. Ei ole perusteltua, että byrokratiaa lisätään ja varoja vähennetään.

Mittaustekniikan tutkimuslaitos Mikes on erikoistunut, kansainvälisesti tunnettu tutkimuslaitos, jonka toimintaedellytykset eivät parane yhdistämällä se VTT:hen. Suomen viennillä on hyvät mahdollisuudet kasvaa muun muassa mittalaitteiden ja anturin kehittämisessä ja tuotannossa (esimerkkejä Vaisala, VTI-elektroniikka, ympäristömittausyritykset jne). Alalle olisi lisättävä resursseja, ei kuristettava edellytyksiä entisestään.

170-200 miljoonan euron tutkimuspaketin kerääminen nykyisiltä tutkimuslaitoksilta johtaa tehottomaan tutkimukseen. Tutkimuslaitokset menettävät resursseja, ja tutkimuksen suuntaamisesta päättävät asiantuntijoiden sijasta poliittisesti valitut ministerit. Varat uhkaavat mennä populistiseen nollatutkimukseen kuten kävi 1973 tutkimusohjelmaa toteutettaessa.

Jotta Suomi selviäisi taantumasta tarvitaan tutkimuksen kehittämisohjelma, jonka toteuttamiseen suunnataan lisävaroja. Ohjelman tärkeä osa on tekniikan ja luonnontieteiden yliopistojen ja tohtorikoulujen kehittäminen, joka on edellytys viennin osaamiskilpailukyvyn parantamiseen.

Välttämätöntä on saada tiede- ja teknologiaministeri. Ministeri voisi toimia valtioneuvoston kansliassa salkuttomana ministerinä. Hänen vastuullaan olisi tutkimuksen kehittämisohjelman laatiminen ja lisäresurssien suuntaaminen. Ohjelman laatiminen on byrokraattien sijasta annettava aktiivisille tutkijoille ja asiantuntijoille.