Suomen tiedustelun välikädet voivat olla uhka demokraattiselle päätöksenteolle

puheenvuoro 02.03.2018 06:00
sakari suutarinen

Välikäsien käyttäminen on yksi tiedustelupalveluille tyypillinen toimintatapa. Suomessa sellaisiksi ovat soveltuneet jo olemassa olevat kansalaisjärjestöt tai varta vasten jotakin tarkoitusta varten luodut organisaatiot.

Tällaisten välikäsien avulla toteutettujen hankkeiden rahoitusta on myös pystytty hoitamaan siten, että tiedusteluorganisaatioiden rahoja ei ole suoraan tarvinnut käyttää.

Silti hankkeisiin on voitu käyttää huomattavia rahasummia. Vastineeksi hankkeiden rahoittajat ovat saaneet itselleen etuja ja lisää vaikutusvaltaa.

 

Yksi historiantutkimuksen kautta esiin tullut esimerkki tällaisesta toiminnasta on salainen Vapaan koulutuksen tukisäätiö.

Se perustettiin alun perin 1970-luvulla vastustamaan vasemmistolaista koulutuspolitiikkaa, mutta säätiö ryhtyi pian ajamaan taustajärjestöjensä etuja. Se oli elinkeinoelämän rahoittama ja loi itselleen tehokkaan vakoilu- ja vaikuttamisorganisaation, jonka toiminta tehostui 1990-luvulle saakka.

Sisältö