Terveystiedon lukutaito kansalaistaidoksi

Mielipide 10.3.2013 10:00

Median mukaan suurin syy sairastamiseen on turmiollinen elämäntapa. Tupakoinnin ja liiallisen alkoholin kulutuksen lisäksi siihen kuuluvat väärät rasvat, riittämättömät vihannekset ja kuidut, liika ravinto, suola ja hiilihydraatit, sekä paistaminen, mikroaaltouunin käyttö, riittämätön tai vääränlainen liikunta ja niin edelleen.

Ääritapauksissa ristiriitainen terveystiedon tulva voi johtaa joko vakavaan ortoreksiaan tai välinpitämättömyyteen ja tylsistymiseen (”evvk”). Hengissä selviäminen terveystiedon tulvassa vaatii sen lukutaitoa, mutta Suomessa tähän on kiinnitetty ällistyttävän vähän huomiota. Hiljattain FinnDiane-tutkimusryhmän tutkijat ehdottivat diabeteksen ennaltaehkäisyä kansallisella terveysohjelmalla terveydenhuollon kustannusten hillitsemiseksi (Helsingin Sanomat 14.1.2013). Terveystiedon lukutaidon kehittäminen kansalaistaidoksi voisi olla osa tällaista ohjelmaa.

Eroja terveystiedon lukutaidossa selittävät koulutus, ikä, varallisuus, kuuluminen johonkin erityisryhmään sekä etninen tausta. Digitaalisen teknologian käyttötaito syventää eroja.

Ihmisen kyky ottaa passiivisesti vastaan terveystietoa ja hänen oma arvionsa tiedon ymmärtämisestä osoittaa ainoastaan perustavan tasoista terveystiedon lukutaitoa. Kehittyneempi, vuorovaikutteinen taito edellyttää myös omaa ajattelukykyä ja siitä seuraavaa toimintaa. Ihminen, joka pystyy yhteisölliseen, päätöksentekoon vaikuttavaan toimintaan omaa kriittisen terveystiedon lukutaidon. Mielestämme monitasoiseen terveystiedon lukutaidon hallintaan pitäisi opettaa jo peruskoulussa.

Kasvaneet tuloerot syventävät terveyseroja. Jos tähän kehitykseen ei puututa ajoissa, myös erot terveystiedon lukutaidossa eri tulo- ja koulutustasoilla kärjistyvät. Kansallinen terveysohjelma, johon sisältyy terveystiedon lukutaidon kehittäminen, saattaisi olla keino kehityssuunnan muuttamiseen. Ohjelman tuella terveystiedon lukutaidon opettaminen voitaisiin sisällyttää opetussuunnitelmiin esikoulusta alkaen.

Jo koulunsa käyneitä aikuisia voitaisiin ohjata kehittyneeseen ja kriittiseen terveystiedon lukutaitoon perusterveydenhuollossa. Suomen Akatemian SALVE-tutkimusohjelman hankkeessa, joka pyrkii metabolisen oireyhtymän ja tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn, kehitettiin tähän tarkoitukseen soveltuva terveystiedon lukutaidon seulontaväline, joka osoittaa motivaation terveystiedon löytämiseen, luottamuksen siihen, että löytää, ymmärtää ja osaa käyttää terveystietoa, sekä kyvyn terveystiedon arvioimiseen. Seulontavälineen käyttö voisi olla rutiinitoimenpide terveydenhuollossa. Kansallinen terveysohjelma, joka mahdollistaisi sen, että terveystiedon lukutaidosta tulisi kansalaistaito, edistäisi tasa-arvoa Suomessa.

Teksti

Maija-Leena Huotari, Informaatiotutkimuksen professori.
Raimo Niemelä, FT ja tutkija.
Stefan Ek, VTT ja tutkija.

Kirjoittajat osallistuivat vuosina 2009-2012 Suomen Akatemian SALVE-tutkimusohjelman PrevMetSyn-konsortion hankkeeseen Oulun yliopistossa. Tuloksista enemmän tutkimusohjelman kirjassa Kansan terveys, yksilön hyvinvointi (Gaudeamus 2012).