Suomi voi edistää ympäristöturvallisuutta Jäämerellä

Suomen arktinen strategia julkaistiin elokuussa. Suomen arktinen maakuva on muotoutumassa. Strategia nostaa liiketoiminnan keskustelun ytimeen. Arktisen mahdollisuuksia ei ole syytä liioitella, mutta on totta, että se tarjoaa joitakin merkittäviä talousnäkymiä.

Strategiaa on kritisoitu fokuksen puutteesta. Laaja-alaisuutta puolustaa se, että arktisella näyttäytyvät monet yhteiskunnalliset ilmiöt, kuten muillakin alueilla. Keskustelun helpottamiseksi arktisuutta voitaisiin jäsentää tarkastelemalla sitä Jäämeren, Lapin, Suomen ja kansainvälisen yhteistyön näkökulmista omina kokonaisuuksinaan.