Sote-esitys on asiantuntijanäkemysten mukainen

puheenvuoro 16.03.2018 06:00
Raimo Puustinen, Heikki Pälve

Parhaillaan käytävässä sote-keskustelussa leimaa-antavana piirteenä on vastakkainasettelu ja räväkkä retoriikka. Punnittu puhe ja yhteiseen hyvään tähtäävien kompromissien etsiminen on jäänyt vähemmälle.

Viime vuosina käydyssä keskustelussa kaikkia sosiaali- ja terveydenhuoltomme parantamiseen tähtääviä ehdotuksia on vastustettu mitä erilaisimmilla väittämillä paratiisisaarien veronkierrosta potilasturvallisuuden heikkenemiseen saakka. Kritiikin perusteella mikään osa uudistuksesta ei tunnu olevan hyväksyttävissä.

Sote-uudistusta olisikin hyvä pysähtyä edes hetkeksi tarkastelemaan suhteessa tulevien vuosikymmenten suomalaisen yhteiskunnan muutoksiin. Monet asiantuntijalaitokset ovat jo näin tehneetkin.

Kela, THL, Lääkäriliitto ja Sitra ovat linjanneet jo viime vuosikymmenellä, että kunnat ovat liian pieniä yksiköitä rahoittamaan tai järjestämään sote-palveluja. Nämä toiminnat tulee siirtää kunnilta suuremmille järjestämisalueille. Juuri näin nyt esitellyssä sote-lainsäädännössä on linjattu.

Sisältö