Sote-uudistuksen on palveltava kansalaisia eikä valtarakenteita

Puheenvuoro 25.10.2019 06:00
Silvo Kaasalainen

Sote-uudistusta odotetaan sekä toiveikkaasti että kauhunsekaisin tuntein. Nykyinen kuntahallinto ei kykene takaamaan jokaiselle sellaista hoitoa kuin hän tarvitsee. Esimerkiksi vantaalaisella on vaikeuksia päästä edes lääkäriin, sillä pariakymmentä terveyskeskuslääkärin virkaa ei ole saatu täytettyä, ja henkilöstöpulaa on myös sosiaalitoimessa.

Vantaa ei kuitenkaan ole ongelmineen yksin. Kuntien vastuulla olevien peruspalvelujen haaksirikko on edennyt vaiheeseen, jossa rotat jättävät laivan.

Vaikeuksiin on osasyynä kuntayhtymiin siirretty kallis erikoissairaanhoito, joka on niin ikään kuntien vastuulla. Peruspalvelujen puutteiden vuoksi kuntayhtymät käyvät kunnille yhä kalliimmiksi, sillä jokaisen tulee perustuslain 19. pykälän mukaan saada tarvitsemansa hoito. Siksi pelkkä raha ei enää riitä uudistuksen toteuttamiseen, vaan koko palveluverkko pitää organisoida uudelleen. Muuten ei selvitä vanhenevan väestön lisärasitteista.

Sisältö