Soininvaara: Tuottavuusohjelma toimii järjettömästi

Mielipide 3.10.2008 11:00

Valtion henkilöstöä on vähennettävä, vaikka toimenpide lisäisi menoja. Työvoima halutaan turvata yksityiseen tuotantoon.

SK netti julkaisee katkelmia Osmo Soininvaaran kolumnista, joka julkaistaan tämän viikon Suomen Kuvalehdessä. Voit kommentoida kirjoitusta tässä blogissa.

Valtion tuottavuusohjelman tavoite on täysin ymmärrettävä: työtä tekevien suomalaisten määrän laskiessa pitää väen vähentyä myös valtion palveluksessa. Muuten yksityisiltä aloilta loppuu työvoima ja valtiolta veronmaksajat. Kuten monessa muussakin hyvässä asiassa, ongelma on yksityiskohdissa.

Valtion tuottavuusohjelma on pelkkä henkilöstön supistamisohjelma. Jos tuottavuudella tarkoitettaisiin tätä, Suomen metsäteollisuudessa olisi Venäjän puutullien takia meneillään huikea tuottavuuden nousu.

Väen vähentäminen ei muutu muuksi sillä, että se verhoillaan tuottavuuden myönteisellä imagolla. Sen sijaan tuottavuuden nostamiselta menee maine, minkä jälkeen on vaikea toteuttaa myöskään oikeita ja aitoja tuottavuusohjelmia.

Paras olisi, jos pystyttäisiin puuttumaan vinoutuneisiin kannusteisiin, jotka ovat todellisen tuottavuuden nousun tiellä julkisessa hallinnossa.

Kun yritys lisää tuottavuuttaan, se menestyy paremmin kilpailussa toisten yritysten kanssa, mistä koituu henkilökunnalle monia etuja. Työpaikat eivät ole uhattuina, koska toiminta voi laajentua.

Kun valtion laitos parantaa tuottavuuttaan, rahat siirtyvät jonnekin muualle ja laitokseen jää vain paha mieli työtovereiden irtisanomisista ja entistä hiostavampi ilmapiiri. Siksi virastoissa ei ole intoa etsiä rationalisointikeinoja.

Avuttomalta tuntuu, että henkilökuntaa pitää vähentää juustohöylän tavoin yhtä paljon kaikkialta. Se ei voi olla toiminnan kannalta optimaalista, mutta hallinnon kannalta se ilmeisesti on vaivattominta.

Kaikelle arvioitavalle toiminnalle on tärkeä valita onnistumista kuvaava mittari. Tuottavuusohjelmassa on valittu vain ja ainoastaan valtion virastojen nuppiluku. Miten juuri valtiovarainministeriö keksii ohjelman, jossa raha hylätään mittarina ja rahan säästäminen ei kelpaa? Henkilökunnan määrää on vähennettävä, vaikka se lisäisi menoja.

Ihmistyön korvaamisessa koneella ei ole järkeä, jos kone tulee ihmistä kalliimmaksi. Mitä järkeä on käyttää oman henkilökunnan vähentämiseksi ostopalveluja silloinkin, kun itse tekeminen olisi halvempaa?! Kyse ei siis olekaan valtion menojen vähentämisestä, vaan työvoiman turvaamisesta yksityiseen tuotantoon, mutta miten työvoima riittää paremmin, jos jokin valtion virasto korvaa 50 omaa työntekijää 60 konsultilla?

Valtion tutkimuslaitoksiin tuottavuusohjelma vaikuttaa järjettömällä tavalla. Tästä on esimerkkinä Kansanterveyslaitos, joka on maailman parhaita tutkimuslaitoksia alallaan. Siksi se saa paljon tilauksia ulkomailta, erityisesti Maailman terveysjärjestöltä WHO:lta. Suomessa voi tutkia helposti ja halvalla paljon sellaista, mikä muualla olisi paljon hankalampaa, koska meillä rekisteröidään ja tilastoidaan melkein kaikki mahdollinen järjestelmällisesti. Mikä olisikaan parempi vientituote kuin myydä tutkimusosaamista!

Mutta sitä ei voi myydä. Jos Kansanterveyslaitos ottaisi vastaan tutkimustehtävän, joka hyvää korvausta vastaan työllistäisi 20 suomalaista tutkijaa, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalta pitäisi panna pihalle 20 vakituista työntekijää. Siksi Kansanterveyslaitos on joutunut hylkäämään ulkomailta tulleita tutkimustarjouksia.

Jotta sektoritutkimus ei eristyisi ja jotta sen taso säilyisi, sillä on oltava myös kytkennät korkeakoulumaailmaan. Ulkopuolisella rahoituksella toteutetut tilaustutkimukset pitävät laitokset trimmissä, vireinä ja dynaamisina samalla kun ne rahoittavat suuren osan välttämättömästä osaamisen ylläpitämisestä.

Tuottavuusohjelma ohjaa sektoritutkimusta aivan väärään suuntaan.

Kirjoittaja on vapaa kirjoittaja ja luennoija.

Teksti
Osmo Soininvaara
SK 40/2008 (ilm. 3.10.2008)