kirjeitä 23.03.2018 06:00

Ei Venäjä ole pahan ruumiillistuma

Kaksi kirjoittajaa on ihmetellyt Kirjeitä-palstalla sitä, että Suomi–Venäjä-Seura saa noin puolet ystävyysseuroille varatusta valtion tuesta. Onhan se sinänsä yllättävää, mutta on sille perusteitakin.

Suomi ja Venäjä ovat naapureita tilanteessa, jossa maamme tiedotusvälineet raportoivat käytännöllisesti katsoen vain negatiivisesti Venäjän asioista. Venäjän johdon toiminnassa on paljon arvosteltavaa, mutta on väärin uskoa sillä olevan kaikessa pahat tarkoitukset.

Venäjä on Suomen suurvaltanaapuri, jonka kanssa meidän on tultava toimeen. Yhteistyötä on vaalittava eri tasoilla. Kansalaisyhteiskunnan taso on tietenkin tärkeä. Lisäksi on syytä muistaa, että Suomessa on nopeasti kasvava venäläinen vähemmistö. Sille ei saa viestittää, että kaikki teidän kotimaassanne on väärin ja vialla.

Lauri Hannikainen

Helsinki

 

Suomi ei voi luopua kesäajasta yksin

Altti Majava käsitteli puheenvuorossaan kesäajasta luopumista ja aikavyöhykkeen vaihtamista (SK 10/2018). Mitä läntisempään aikavyöhykkeeseen Suomi kuuluisi, sitä pimeämpää täällä olisi työpäivän loppuessa ja ihmisten päästessä kotiin ja harrastusten pariin. Esimerkiksi kuluvana talvena se aika, jolloin aurinko laski ennen puoli viittä, kesti Helsingissä nykyisellä ajalla 30.10.–31.1. eli 93 päivää. Ruotsin kellonaikaa noudatettaessa tätä olisi jatkunut 9.10.–23.2. (137 päivää) ja Pietarin ajalla 26.11.–5.1. (40 päivää).

Majava toteaa, että suomalaisten ihmisten ja yritysten kansainväliset yhteydet suuntautuvat paljolti muihin Pohjoismaihin ja Länsi-Eurooppaan ja että yhteydenpitoa helpottaisi, jos Suomi siirtyisi nykyiseltä aikavyöhykkeeltä samalle aikavyöhykkeelle. Kirjoituksessaan hän myös toivoo, että Suomi luopuisi kesäajasta muista riippumatta. Häneltä jää kuitenkin huomaamatta yksi asia.

Koska Ruotsi tai mikään muu Euroopan valtio ei ole Suomen lisäksi osoittanut halua luopua kesäajasta ja koska kesäaika kestää seitsemän kuukautta ja ns. normaaliaika viisi kuukautta, olisi Suomi tuossa tilanteessa yli puolet ajasta eri ajassa kuin Ruotsi ja Eurooppa. Se, että Suomi olisi osan vuodesta samassa ajassa muun Euroopan kanssa ja osan eri ajassa aiheuttaisi vähintään yhtä paljon ongelmia liikenteelle ja yhteydenpidolle kuin nykyinen kellojen siirtely, joka tehdään koko alueella saman yön aikana.

Jaana Raussi

Espoo

Sisältö